Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Straksdom i sag om blandt andet tyveri 
28-10-2015 

 
 Retten i Svendborg har den 21. oktober 2015 ved en straksdom idømt en 24-årig mand fængsel i 6 måneder for tyveri og for at have lagt hindringer i vejen for politiets arbejde, idet han efterfølgende modsatte sig anholdelse. Domfældte havde indfundet sig i en bank sammen med en anden person og foretaget et kassedyk i forbindelse med, at han ønskede at veksle en 500 kr. seddel til 100 kr. sedler. Den anden person havde ligeledes foretaget et kassedyk efter domfældtes kassedyk. Domfældte og den anden person tilegnede sig hver 3.000-4.000 kr. I straffen var indeholdt en reststraf på 112 dage i forbindelse med prøveløsladelse den 3. september 2015. Domfældte var tidligere gentagne gange dømt for berigelseskriminalitet senest den 27. november 2014, hvor han var dømt for flere tilfælde af kassedyk. Retten lagde ved strafudmålingen vægt på, at domfældte så sent som den 27. november 2014 var straffet for tyverier, at forholdet var begået i prøvetiden, og at tiltalte gentagne gange var straffet for berigelseskriminalitet. Domfældte modtog dommen.
 
SS R4-2661/2015
Til top Sidst opdateret: 28-10-2015 
Retten i SvendborgseperatorChristiansvej 41seperator5700 SvendborgseperatorTelefon: 99683200seperatorEmail: svendborg@domstol.dk