Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Sejlads fra Skarø Havn med en promille på mindst 2,31 
16-11-2018 

65-årig mand frifundet for overtrædelse af søsikkerhedsloven ved sejlads fra Skarø Havn med en alkoholpromille på mindst 2,31

Sagsnr. SS 1724/2018

 

Sagen kort fortalt

Den 7. august 2016 sejlede en på daværende tidspunkt 63-årig mand fra Skarø Havn i en Allegro 27. Han sejlede ud af havnen for at fortøjre båden ved en bøje ca. 500 meter udenfor havnen. Han fik sejlbådens skødetov i skruen, hvorfor der ikke var fremdrift på båden. Den 63-årige mand lod båden drive over sejlrenden og smed anker. Et vidne havde tilkaldt politiet, idet vidnet har forklaret, at manden ved udsejlingen sprang sine trosser og slingrede ud af havnen. Politiet ankom til båden, hvor de konstaterede, at manden var påvirket af alkohol. En blodprøve udtaget af manden viste en alkoholpromille på mindst 2,31.

Dommens resultat

Den faste promillegrænse på 0,5 promille, som gælder for al erhvervssejlads, jf. søsikkerhedslovens § 29 a, stk. 1, gælder som udgangspunkt alle former for sejlads, men ikke sejlads med fritidsfartøjer som det omhandlende, hvor der ikke er foreskrevet uddannelseskrav, jf. søsikkerhedslovens § 29 a, stk. 2. 

I disse tilfælde er det afgørende, om den, som fører skibet eller i øvrigt udfører arbejde ombord på dette, har indtaget spiritus eller andre rusmidler i et sådant omfang, at vedkommende er ude af stand til at udføre sin tjeneste på fuldt betryggende måde, jf. søsikkerhedslovens § 29 a, stk. 4.

Retten fandt ikke på baggrund af Østre Landsrets afgørelse af 13. juni 2014, gengivet i TfK 2014.852 Ø og efter bevisførelsen, at der var ført det til domfældelse fornødne bevis for, at tiltalte, trods den høje promille på 2,31, ikke var i stand til at føre sejlbåden på fuldt betryggende måde, jf. søsikkerhedslovens § 29 c, stk. 4.

Retten lagde særligt vægt på tiltaltes forklaring, idet tiltalte efter rettens opfattelse havde manøvreret, som han skulle og i overensstemmelse med godt sømandsskab. Efter tiltaltes egen forklaring havde han således ved konstatering af manglende fremdrift på sejlbåden ladet sig drive over sejlrenden og ankeret båden op på et hensigtsmæssigt sted, hvor han ikke var til fare. Retten lagde endvidere vægt på, at der ikke var opstået fare eller forvoldt skade eller ulempe for andre.

Manden blev derfor frifundet.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Svendborg den 15. november 2018.
Til top Sidst opdateret: 16-11-2018 
Retten i SvendborgseperatorChristiansvej 41seperator5700 SvendborgseperatorTelefon: 99683200seperatorEmail: svendborg@domstol.dk