Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Retten i Svendborg har den 29. marts 2017 idømt en 59-årig mand forvaring for seksuelle krænkelser overfor en steddatter. 
29-03-2017 

 
 

Krænkelserne af forurettede fandt sted fra 2002, kort før hun fyldte 12 år, og frem til nytår 2013/2014.
Ved samleverens fraflytning blev steddatteren boende hos tiltalte.
Tiltalte blev endvidere dømt for at have udnyttet hendes psykiske afhængighed af ham således, at han formåede hende til have seksuel omgang med andre mænd helt frem til 2013/2014.
Retten tillagde det ikke betydning, at tiltalte og forurettede blev kærester fra hun fyldte 18 år.
Efter forholdets grovhed, oplysningerne om tiltaltes person og tidligere kriminalitet samt risikoen for nærliggende fare for ny kriminalitet af samme art, idømte retten tiltalte forvaring.
Tiltalte fik samtidig forbud mod i 5 år at have børn under 18 år til at tage ophold eller bo hos ham, samt i 5 år at lade børn under 18 år besøge ham, uden at de er ledsaget af en voksen.

Tiltalte ankede afgørelsen med påstand om frifindelse, subsidiært at der udmåles en tidsbestemt straf. 

 

Rettens j.nr. SS 2570/2016
Til top Sidst opdateret:  
Retten i SvendborgseperatorChristiansvej 41seperator5700 SvendborgseperatorTelefon: 99683200seperatorEmail: svendborg@domstol.dk