Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Retten i Svendborg – 58-årig mand dømt for tilskyndelse til brandstiftelse på Facebook 
25-11-2016 

 
 

Ved Retten i Svendborgs dom af 22. november 2016 blev en 58-mand fundet skyldig i overtrædelse af straffelovens § 136, stk. 1, ved i et kommentarfelt på en anden persons offentligt tilgængelige Facebookside at have kommenteret oplysningen om, at der i Greve var blevet opført nogle midlertidige pavilloner til flygtninge, med bemærkningen: ”Brænd lortet ned”.

Manden nægtede sig skyldig, idet han anførte at han ikke havde haft forsæt til, at nogen skulle sætte ild til de omhandlede pavilloner. Retten fandt imidlertid, at udtalelsen måtte ses i sammenhæng med den daværende flygtningesituation i Danmark og det nære udland og fandt på den baggrund, at det måtte have stået tiltalte klart, at udtalelsen kunne have den virkning.

Retten fandt imidlertid ikke, at der var grundlag for at antage, at udtalelsen havde baggrund i andres etniske oprindelse eller tro og afviste derfor anklagemyndighedens påstand om, at dette skulle indgå som en strafskærpende omstændighed.

Retten fastsatte straffen til fængsel i 14 dage. Ved udmålingen af straffen blev der blandt andet lagt vægt på udtalelsens ukonkrete indhold og tiltaltes lave grad af forsæt og på den omstændighed, at udtalelsen måtte antages at være et udtryk for en spontan, følelsesmæssig reaktion. Af de samme grunde og under hensyn til tiltaltes gode personlige forhold blev straffen gjort betinget.

Tiltalte modtog dommen.

Dom afsagt den 22. november 2016                                       SS R3-2000/2016

Til top Sidst opdateret: 25-11-2016 
Retten i SvendborgseperatorChristiansvej 41seperator5700 SvendborgseperatorTelefon: 99683200seperatorEmail: svendborg@domstol.dk