Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

5 års fængsel for voldtægt og forsøg på voldtægt 
30-04-2018 

28-årig mand idømt 5 års fængsel for en voldtægt og et voldtægtsforsøg i Svendborg begået i maj og juni 2017.
 
Sagsnummer: SS R5-152-2018
 
Sagen kort fortalt
Den 28-årige mand var tiltalt for et tilfælde af voldtægt, to tilfælde af forsøg på voldtægt og et tilfælde af blufærdighedskrænkelse. Alle episoder fandt sted i Svendborg i perioden fra 14. maj 2017 til 17. juni 2017.
 
Tiltalen var voldtægt efter straffelovens § 216, stk. 1, nr. 1, og forsøg herpå jf. straffelovens § 216, stk. 1, nr. 1, jf. § 21 og blufærdighedskrænkelse efter § 232.
 
Tiltalte nægtede sig skyldig i alle forhold, idet han vedrørende voldtægtsforholdet forklarede, at kvinden frivilligt havde samleje med ham.
 
Dommens resultat
Retten har fundet det bevist, at tiltalte den 14. maj 2017 begik voldtægt i et boligområde i Svendborg, idet han truede en kvinde med kniv, hvorefter han gennemførte et samleje. Han blev også fundet skyldig i at have forsøgt at begå voldtægt den 17. juni 2017 ved at kontakte en kvinde og true hende med en kniv. Kvinden flygtede fra stedet.
Retten har ikke fundet det bevist, at tiltalte forsøgte at begå voldtægt den 26. maj 2017 og heller ikke, at han skulle have begået blufærdighedskrænkelse midt i juni 2017.
 
Straffen blev fastsat til fængsel i 5 år. Retten lagde vægt på, at der er sket en strafskærpelse i 2016, og på at der var tale om to forhold, der blev bedømt samtidigt.
 
Sagen var en nævningesag. Dommerne og nævningene var enige om skyldsspørgsmålet. Vedrørende fastsættelse af straffen var der stemmer for en straf på 4 år og 6 måneder, stemmer for 5 år og stemmer for 5 år og 6 måneder. Efter stemmeflertallet blev dommens resultat fængsel i 5 år.
Tiltalte vil inden for 14 dage beslutte, om dommen skal ankes.
 
Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Retten i Svendborg den 30. april 2018.
Til top Sidst opdateret: 30-04-2018 
Retten i SvendborgseperatorChristiansvej 41seperator5700 SvendborgseperatorTelefon: 99683200seperatorEmail: svendborg@domstol.dk