Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Menneskesmugling i forbindelse med proformaægteskab 
16-04-2018 

To udlændinge dømt for menneskesmugling ved at have bistået med, at to mænd skulle giftes på Ærø med to kvinder med henblik på, at de to mænd kunne skaffe sig opholdsgrundlag i EU.
Sagsnummer: SS564/2018

Sagen kort fortalt

En kosovo-albansk mand og en rumænsk kvinde, begge bosiddende i Tyskland, var tiltalt for menneskesmugling, jf. straffelovens § 125 a, jfr. udlændingeloven § 59, stk. 8, nr. 1 og nr. 2, ved i februar 2018 at have bistået to andre kosovo-albanske mænd med ulovligt at indrejse og opholde sig i Danmark med henblik på, at de to mænd skulle indgå proformaægteskaber med to andre rumænske kvinder for på den måde at skaffe sig opholdsgrundlag i EU. Endvidere var de tiltalt for dokumentfalsk efter straffelovens § 171, stk. 1, ved overfor giftefogeden at have gjort brug af to falske slovenske opholdstilladelser.

De to kosovo-albanske mænd kendte ikke de to rumænske kvinder, som de skulle giftes med, i forvejen, og havde mødt kvinderne første gang, da de var ved notaren i Leipzig for at få udarbejdet attester på, at de ikke allerede var gift. Da de to mænd og de to kvinder ikke talte samme sprog, skulle de tiltalte fungere som tolk, også på turen til Ærø, hvor vielserne skulle foretages. Med på turen var de to tiltalte, de to kosovo-albanske mænd, der skulle giftes med de to rumænske kvinder og kæresten til den ene af disse kvinder. Vielserne var anmeldt ved Ærø Kommune på forhånd og der var fremsendt de nødvendige dokumenter, men personalet ved kommunen havde fundet anledning til at anmode politiet om at kontrollere ægtheden af dokumenterne. De tiltalte fik, da de ankom til overnatningsstedet, besked om, at de ikke kunne blive gift, før politiet havde kontrolleret deres dokumenter, men alligevel valgte gruppen at køre til vielseskontoret. Da kommunen afslog at foretage vielserne, før politiet havde kontrolleret dokumenterne, tog gruppen færgen til Svendborg, hvor politiet anholdt dem.

Manden erkendte sig skyldig i overtrædelse af udlændingeloven § 59, stk. 8, nr. 1 og nr. 2, ved at have fungeret som tolk og chauffør, samt i dokumentfalsk, men nægtede sig skyldig i menneskesmugling. Kvinden nægtede sig skyldig.

Dommens resultat

Retten fandt det bevist, at de tiltalte havde bistået de to kosovo-albanske mænd med at indrejse og opholde sig Danmark for vindings skyld og under særligt skærpende omstændigheder ved at have haft en aktiv rolle i hele arrangementer vel vidende, at formålet var at skaffe de to mænd opholdsgrundlag i EU, og ved bl.a. at have formidlet kontakten til den person, der udfærdigede den ene mands falske slovenske opholdstilladelse, samt at finde kvinderne, som mændene skulle giftes med. Retten fandt dem således skyldige i menneskesmugling efter straffelovens § 125 a, samt dokumentfalsk.

Straffen for den tiltalte mand blev fastsat til fængsel i 6 måneder, mens den tiltalte kvinde blev straffet med fængsel i 4 måneder. Begge de tiltalte blev endvidere udvist med indrejseforbud i 6 år. Retten lagde navnlig vægt på omfanget og karakteren af menneskesmuglingen, og de tiltaltes indbyrdes roller i arrangementet.

Sagen var en domsmandssag og dommerne var enige om dommens resultat.

Den tiltalte kvinde valgte ikke at anke dommen, mens den tiltalte inden for 14 dage vil beslutte, om dommen skal ankes.

De to kosovo-albanske mænd, der skulle have været gift med de to rumænske kvinder, modtog ved grundlovsforhøret hver en straksdom for overtrædelse af udlændingeloven § 59, stk. 8, nr. 1 og nr. 2, og dokumentfalsk på 50 dage.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Svendborg den 9. april 2018.
Til top Sidst opdateret: 16-04-2018 
Retten i SvendborgseperatorChristiansvej 41seperator5700 SvendborgseperatorTelefon: 99683200seperatorEmail: svendborg@domstol.dk