Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Mand idømt 60 dages betinget fængsel for bagvaskelse af politiassistent 
06-08-2018 

 
 
Sagsnummer: SS 1556/2018
 
Sagen kort fortalt
En 50-årig mand opsøgte den 20. marts 2015 politiets AKT-vogn, fordi han mente, at han med urette var blevet blitzet i en fartmåling. Manden blev efterfølgende anholdt, og han blev i såvel byret som landsretten dømt for at have udøvet vold og truet politiassistenten, som bemandede AKT-vognen.
 
Der blev kort efter landsrettens dom lagt en video på YouTube, og der blev henvist til videoen på mandens Facebook side. Videoen indeholdt redigerede optagelser fra den 20. marts 2015 samt senere optagelser, og der var tilføjet tekst om blandt andet politiassistenten. Politiassistenten blev blandt andet beskyldt for vold, falsk anmeldelse og falsk forklaring for retten.
 
Manden forklarede i retten, at han følte sig magtesløs og frustreret, da han ved landsrettens dom i 2016 blev idømt ubetinget fængsel, for det var hans opfattelse, at han selv var at betragte som et offer i sagen. Det var hans opfattelse, at politiassistentens forklaring i retten ikke stemte med det, som faktisk foregik den 20. marts 2015. Manden hævdede, at videoen blev produceret og offentliggjort af foreningen Offer-TV.dk. I retten ønskede manden ikke at oplyse nærmere om denne forening eller dens medlemmer.
 
Dommens resultat
Manden blev idømt 60 dages betinget fængsel for bagvaskelse efter straffelovens § 268, jf. § 267. Det blev lagt til grund, at videoen indeholdt sigtelser, som krænkede politiassistentens ære, og som var egnede til at nedsætte ham i medborgeres agtelse. Retten tilsidesatte samtidig mandens forklaring om, at han kun i begrænset omfang havde medvirket til fremstillingen og offentliggørelsen af videoen, blandt andet fordi han i slutningen af videoen var anført som kontaktperson for foreningen Offer-TV.dk, og fordi der skete flere delinger på hans personlige Facebook side, uden han tog afstand fra eller slettede opslagene. Dommen blev gjort betinget på grund af den lange sagsbehandlingstid.
 
Det forhold, at der på offentliggørelsestidspunktet var en igangværende sagsbehandling hos blandt andet Den Uafhængige Politiklagemyndighed og Statsadvokaten vedrørende mandens anmeldelser af politiassistenten, kunne ikke medføre, at sigtelserne i videoen kunne fremsættes straffrit, eller at straffen kunne bortfalde efter straffelovens § 269, særligt når videoen blev offentliggjort kort efter manden i landsretten var dømt for vold og trusler mod politiassistenten.
 
Politiassistenten blev tilkendt 30.000 kr. i godtgørelse for tort.
 
Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Retten i Svendborg den 3. august 2018
Til top Sidst opdateret: 06-08-2018 
Retten i SvendborgseperatorChristiansvej 41seperator5700 SvendborgseperatorTelefon: 99683200seperatorEmail: svendborg@domstol.dk