Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Godsejer Erik Juel og godsforvalter Jørgen Sømark er frifundet for en række krav fra godsejer Gregers Juel, og Gregers Juel er dømt til at betale løn til Jørgen Sømark. 
18-03-2015 

 
 

Juelsberg Gods blev i 1999, bortset fra hovedbygningen, overdraget fra Erik Juel til hans søn Gregers Juel. Jørgen Sømark har været ansat som godsforvalter på Juelsberg Gods siden begyndelsen af 1980’erne, og i 2003 indgik Gregers Juel en ny ansættelseskontrakt med Sømark i forbindelse med nogle samtidige forhandlinger mellem Gregers Juel og Erik Juel om en forpagtningsaftale med Hverringe Gods. I ansættelseskontrakten overdrog Gregers Juel uigenkaldeligt instruktions- og opsigelses­beføjelsen vedrørende Sømark til Erik Juel.

 

Retssagen drejer sig om en række krav, som Gregers Juel mente at have mod Erik Juel og Jørgen Sømark i forbindelse med ansættelses­for­hol­det, herunder om Erik Juel skulle betale en del af Sømarks løn. Retssagen drejer sig endvidere om et krav, Jørgen Sømark fremsatte mod Gregers Juel på betaling for løn.

 

Retten har vurderet betydningen af en række aftaler indgået mellem Erik Juel og Gregers Juel og bestemte i dommen, at de aftaler, der er indgået mellem parterne, ikke kan føre til, at Erik Juel skal foretage nogen form for betaling for Jørgen Sømarks arbejdskraft.

 

Retten bestemte også, at Gregers Juel ikke kan nedsætte Jørgen Sømarks løn med 80 %, idet retten mente, at det ville være en så væsentlig arbejdsvil­kårsændring, at det ville være det samme som at opsige Sømark, hvilket ifølge ansættelseskontrakten kræver Erik Juels samtykke.

 

Retten tog endvidere stilling til, om en række sms’er som Jørgen Sømark havde sendt til Gregers Juel kunne føre til, at Erik Juel skulle samtykke til en opsigelse af Sømark. Retten mente, at sms’erne indeholdt hånlige og nedladende bemærkninger og udtalelser af trusselslignende karakter. På baggrund af en samlet vurdering af parternes forhold og den tid der var gået, fra Gregers Juel havde modtaget sms’erne, til han påtalte dem over for Erik Juel og Sømark, nåede retten frem til, at sms’erne ikke kunne føre til en opsigelse af Sømark.

 

Retten bestemte også, at Gregers Juel skal betale Jørgen Sømarks lønkrav.

 

BS R5-1143/202 og R5-283/2014

Til top Sidst opdateret: 18-03-2015 
Retten i SvendborgseperatorChristiansvej 41seperator5700 SvendborgseperatorTelefon: 99683200seperatorEmail: svendborg@domstol.dk