Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Frifindelse af en tidligere medarbejder ved et asylcenter på Langeland for at have haft samleje med en af de unge, der var optaget på asylcentret 
30-08-2017 

 

En enig domsmandsret har i dag frifundet en tidligere medarbejder ved asylcentret for uledsagede flygtningedrenge i Tullebølle på Langeland for at have haft samleje med en af drengene, D. Domsmandsretten har frifundet med følgende begrundelse:

Straffelovens § 219, nr. 3 kriminaliserer samleje mellem en ansat og en person, der er optaget på en institution for børn og unge. Efter bevisførelsen er det alene perioden, mens D var på asylcentret i Tullebølle, som er relevant. D var optaget på asylcenteret i Tullebølle fra den 16. maj til udgangen af juni 2016.
 
Der er afgivet to helt modstridende forklaringer om hændelsesforløbet, og domsmandsretten er af den opfattelse, at den usikre og detaljeløse forklaring, der er afgivet af D, på en række punkter ikke er konsistent og troværdig.  Hos domsmandsretten er der reel tvivl om, hvad D har lagt i begrebet kæreste, også henset til, at han for nylig var kommet uledsaget til Danmark med en syrisk baggrund. Pædagogen og det andet vidne fra Løkkehus har beskrevet Ds reaktion i september 2016 og ud fra den konkluderet, at Ds beskrivelse af et kæresteforhold indebar samleje. Domsmandsretten er imidlertid af den opfattelse, at det ikke er bevist, at parterne har haft et seksuelt forhold endsige samleje, blandt andet fordi Ds beskrivelse af den angivelige sex, der var mellem parterne, er præget af usikkerhed og indeholder elementer som ikke er sandsynlige. 
 
På denne baggrund er det domsmandsrettens opfattelse, at det ikke er bevist, at tiltalte har overtrådt straffelovens § 219, nr. 3. Tiltalte frifindes derfor i sin helhed.
 
Anklagemyndigheden har 14 dage til at overveje, om man vil indbringe sagen for Østre Landsret.
 
SS R1- 335/2017
 
Til top Sidst opdateret: 30-08-2017 
Retten i SvendborgseperatorChristiansvej 41seperator5700 SvendborgseperatorTelefon: 99683200seperatorEmail: svendborg@domstol.dk