Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Fængsel i 1 år og 6 måneder for vold mod fællesbørn 
02-03-2015 

Ægtepar idømt fængsel for vold mod fællesbørn begået over en længere årrække samt for mandatsvig for et beløb på 239.457 kr. begået over for en udviklingshæmmet datter.
Et ægtepar er ved en domsmandssag fundet skyldige i mishandling efter straffelovens § 245, stk. 1 og vold efter straffelovens § 244 begået mod deres fællesbørn i en periode fra 1988 til og med 2013. De tiltalte blev endvidere fundet skyldige i mandatsvig for et beløb på 239.457 kr. begået over for en udviklingshæmmet datter.  
Retten fandt ikke, at nogen af voldsforholdene, der lå helt tilbage til 1988, var forældede.
 
Retten fandt endvidere i forhold til de to ældste børn, at de tiltalte havde overskredet grænserne for den revselsesret, der tilkom forældre indtil den 12. juni 1997, idet der var tale om kontinuerlig vold udøvet af de tiltalte over en længere periode.
 
Retten valgte i forhold til de fem ældste børn at henføre den udøvede vold, der i det helt væsentlige bestod af slag med flade og knyttede hænder mod børnenes hoveder og kroppe, under straffelovens § 245, stk. 1 som mishandling, idet volden var udført kontinuerligt af de tiltalte over en længere periode, og idet de tiltalte som forældre havde haft en overlegen stilling i forhold til børnene, der var i et afhængighedsforhold til de tiltalte.
 
Retten fandt, at de tiltalte havde haft viden om hinandens udøvelse af vold over for børnene. Idet hver tiltalte havde forholdt sig passiv over for den anden tiltaltes udøvelse af vold over for børnene, måtte dette betragtes som en accept af denne voldsudøvelse, hvorfor hver tiltalte blev fundet skyldig i medvirken til den vold, som den anden tiltalte havde udøvet.
 
De tiltalte blev idømt fængsel i 1 år og 6 måneder, hvoraf de 6 måneder skal afsones, men resten af straffen blev gjort betinget med vilkår om en prøvetid på 1 år.
 
Retten lagde ved strafudmålingen i forhold til volden, der var begået over for de fem ældste børn, i skærpende retning vægt på, at de tiltalte igennem en meget lang periode som primære omsorgspersoner havde udøvet gentagen og kontinuerlig vold over for børnene, og at de tiltalte havde medvirket til hinandens udøvelse af vold. I formildende retning lagde retten vægt på, at en del af volden lå mange år tilbage, og at de tiltalte havde gode personlige forhold, herunder at de ikke tidligere var straffet.
 
Retten lagde ved strafudmålingen i relation til mandatsvigsforholdet vægt på størrelsen af det beløb, som de tiltalte havde begået mandatsvig for, og at mandatsviget var begået i forening af de tiltalte over en længere periode over for deres egen udviklingshæmmede datter.
 
De tiltalte bad om betænkningstid med hensyn til at anke dommen. Dommen er efterfølgende hverken blevet anket af de tiltalte eller anklagemyndigheden.
 
SS- R4-2066/2014
Til top Sidst opdateret: 02-03-2015 
Retten i SvendborgseperatorChristiansvej 41seperator5700 SvendborgseperatorTelefon: 99683200seperatorEmail: svendborg@domstol.dk