Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

En næsten 16 årig dreng er fundet skyldig i blandt andet forsøg på kvalificeret ildspåsættelse på Børne-asylcenteret Tullebølle den 13. juli 2016. 
22-12-2016 

 
 
En domsmandsret ved Retten i Svendborg har den 22. december 2016 fundet en næsten 16 årig dreng skyldig i blandt andet overtrædelse af straffelovens § 180 og § 119, stk. 1. En medtiltalt mand på 18 år er blevet frifundet.
Det er fundet bevist, at domfældte har sat ild på asylcenterets kælder under sådanne omstændigheder, at den pågældende måtte have anset det for overvejende sandsynligt, at dette ville bringe en anden person, der også befandt sig i kælderen, i overhængende fare.
Domfældte blev endvidere fundet skyldig i at have truet en ansat pædagog, mens domfældte var anbragt i varetægtssurrogat.
Straffen blev fastsat til fængsel i 1 år og 6 måneder.
Domfældte har været varetægtsfængslet i surrogat siden den 14. juli 2016, og er efter dommen fortsat varetægtsfængslet.
Domfældte blev endvidere udvist med indrejseforbud i 12 år.
 
Der henvises til rettens j.nr. S.S. R6-3234/2016
Til top Sidst opdateret: 22-12-2016 
Retten i SvendborgseperatorChristiansvej 41seperator5700 SvendborgseperatorTelefon: 99683200seperatorEmail: svendborg@domstol.dk