Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

En 36-årig syrisk mand er ved et nævningeting ved Retten i Svendborg frifundet for forsøg på manddrab på sin ægtefælle. Han er fundet skyldig i grov vold. 
01-09-2017 

 
 
Rettens kendelse om skyld:
 
Tiltalte har erkendt at have begået grov vold ved at have skubbet forurettede en gang i ansigtet og holdt hende fast om halsen.
 
Forurettede har forklaret, at tiltalte tog fat i hende og ruskede hende, hvorved hun faldt omkuld på gulvet i stuen. Hun har yderligere forklaret, at mens hun lå på gulvet, slog tiltalte hende flere gange i ansigtet, og tiltalte klemte hårdt med begge hænder om hendes hals. Hun kunne ikke trække vejret og havde ufrivillig vandladning. Det sortnede for hendes øjne, og hun besvimede i nogle få sekunder. Hun skubbede derpå tiltalte væk med begge hænder og kom op at stå.
 
Der er ikke oplysninger om, at tiltalte sagde noget under episoden i stuen.
 
Det fremgår af den retsmedicinske personundersøgelse af forurettede, at hun var i livsfare som følge af halsgrebet, og at hun havde mærker i hovedet som efter slag.
 
Det kan efter forurettedes forklaring, der støttes af de lægelige oplysninger og de optagne fotos, lægges til grund, at tiltalte slog hende flere gange i ansigtet. Det lægges tillige efter forurettedes forklaring til grund, at tiltalte havde fat om hendes skuldre og ruskede hende kraftigt, så hun faldt ned på stuegulvet.
 
Det forhold, at forurettede har været i livsfare, godtgør ikke i sig selv, at der er tale om drabsforsøg. Den omstændighed, at forurettede var i stand til at skubbe tiltalte væk med et enkelt skub, peger på, at grebet om halsen ikke blev fastholdt med samme styrke under hele forløbet. Herefter, og da tiltalte ikke på nogen måde har udtalt sig om en drabshensigt, er det ikke godtgjort, at tiltalte har forholdt sig psykologisk accepterende til muligheden for, at forurettede kunne afgå ved døden som følge af halsgrebet.
 
Efter en samlet vurdering er der ikke ført det nødvendige bevis for, at tiltalte havde forsæt til, at forurettede skulle afgå ved døden.
På denne baggrund anser retten tiltalte for skyldig i den rejste tiltale, dog således at forholdet i det hele henføres under straffelovens § 245, stk. 1, idet han har udsat forurettede for et legemsangreb af særlig rå og farlig karakter.
 
Tiltalte har erkendt sig skyldig i at have været i besiddelse af en mobiltelefon, mens han har været varetægtsfængslet. Tiltaltes erkendelse støttes af de i øvrigt foreliggende oplysninger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig i overtrædelse af straffelovens § 124, stk. 4.
 
Derfor bestemmes
 
Tiltalte er skyldig i overtrædelse af straffelovens § 245, stk. 1, og § 124, stk. 4.
 
Der vil senere i dag blive afsagt dom, hvor straffen vil blive fastsat, og hvor der vil blive taget stilling til udvisningspåstanden.
 
Rettens sagsnr: SS R6-1183/2017
 
Til top Sidst opdateret: 01-09-2017 
Retten i SvendborgseperatorChristiansvej 41seperator5700 SvendborgseperatorTelefon: 99683200seperatorEmail: svendborg@domstol.dk