Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Domme for salg af amfetamin 
10-06-2016 

 
  Retten i Svendborg har siden årsskiftet afsagt dom i en række sager, hvor der er handlet amfetamin. Dommene rækker fra betinget fængsel i 4 måneder for personer, som har købt amfetamin til eget forbrug men ikke videresolgt den, til domme på mellem 6 måneder og 2 år og 6 måneders fængsel til personer, som har købt til eget forbrug men også har solgt amfetaminen videre til andre.

Den 8. juni 2016 afsagde retten dom over den person, en mand på 31 år, som politiet betegner som hovedleverandør af amfetamin til de allerede dømte personer. Retssagen varede 3 dage, og manden erkendte under retssagen et salg af ca. 5 kg. amfetamin.

Retten fandt det bevist, at manden havde solgt ikke under 8,5 kg. amfetamin i perioden fra marts 2014 til begyndelsen af juli 2015, ligesom han ved anholdelsen var i besiddelse af 500 gram amfetamin, 4,2 gram MDMA og 80 gram hash. Manden, som tidligere var straffet for handel med narkotika, blev idømt en straf på fængsel i 8 år og 6 måneder. Der blev også konfiskeret et beløb svarende til den opnåede fortjeneste ved salget.

Manden har anket dommen til landsretten med påstanden om frifindelse for den del af salget, som han har ikke har erkendt.

 

SS R5-368/2016

Til top Sidst opdateret: 10-06-2016 
Retten i SvendborgseperatorChristiansvej 41seperator5700 SvendborgseperatorTelefon: 99683200seperatorEmail: svendborg@domstol.dk