Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dømt for at optage og videregive video og billeder fra togulykken på Storebæltsbroen den 2. januar 2019 
16-05-2019 

En 20-årig mand er fundet skyldig i at have optaget video og billeder inde fra det passagertog, der forulykkede på Storebæltsbroen den 2. januar 2019 og videregivet materialet til såvel flere danske og udenlandske medier samt til venner.

Rettens j.nr. SS 1203/2019

 

Den tiltalte rejste som passager på toget, der forulykkede den 2. januar 2019 om morgenen på Storebæltsbroen. Han sad i den bagerste del af den togvogn, der blev ramt af en trailer fra et modkørende godstog. Ved sammenstødet omkom flere personer i den forreste del af togvognen. Tiltalte kom ikke selv til skade ved ulykken.

Tiltalte erkendte, at han optog billeder og video med sin mobiltelefon af det sted i toget, hvor der var omkomne, og at han sendte materialet til en række medier herunder flere tv stationer og flere aviser samt til nogle venner. Materialet blev sendt, både mens han befandt sig i toget, og efter han og de øvrige passagerer var bragt til et krisecenter i Nyborg. Sidste gang han sendte materialet var kl. 16.41.

Retten fandt det bevist, at der var tale om billedmateriale, der åbenbart kan forlanges unddraget offentligheden.

Retten fandt det endvidere bevist, at han uberettiget havde videregivet et billede af en mand i toget, der ikke havde givet samtykke til videregivelsen.

Tiltalte blev straffet for overtrædelse af straffelovens § 264 d, med 10 dagbøder af 2.000 kr.

Retten lagde ved strafudmålingen blandt andet vægt på, at bestemmelsen var ændret pr. 1. januar 2019, og at det i forarbejderne til lovændringen fremgår, at der skal ske en skærpelse af det hidtidige bødeniveau.

Retten pålagde samtidig tiltalte og andre, der måtte have rådighed over det pågældende billed- og videomateriale at slette dette efter straffelovens § 271. Straffelovens § 271 blev ændret pr. 1. januar 2019.

Dommens præmisser kan læses her.

 

Til top Sidst opdateret: 16-05-2019 
Retten i SvendborgseperatorChristiansvej 41seperator5700 SvendborgseperatorTelefon: 99683200seperatorEmail: svendborg@domstol.dk