Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dømt for medvirken til selvmord 
26-09-2018 

To pensionerede overlæger er ved retten i Svendborg dømt for forsøg på medvirken til selvmord. Den ene overlæge blev i et andet forhold frifundet for medvirken til selvmord og i et tredje forhold dømt for medvirken til selvmord.

 

Sagen kort fortalt

To pensionerede overlæger, A og B er ved retten i Svendborg dømt for at have forsøgt at medvirke til en mands selvmord. Manden tog kontakt til A, der er aktiv i netværket ”Læger for Aktiv dødshjælp”. As ret til at udskrive medicin på recept var inddraget, og han videregav mandens oplysninger til B, som udskrev medicin. Manden overlevede sit selvmordsforsøg. A nægtede sig skyldig og B erkendte sig skyldig.

I det andet forhold var A tiltalt for medvirken til en 70-årig mand fra Århus´ selvmord. Den 70-årige mand boede på plejehjem efter en hjerneblødning. Manden var gennem sin fraskilte hustru kommet i kontakt med A. A nægtede sig skyldig.

I det tredje forhold var A tiltalt for medvirken til, at en 85-årig kvinde fra Hørsholm begik selvmord i august 2018. A nægtede sig skyldig.

 

Dommens resultat

I det første forhold fandt retten det bevist, at både A og B havde medvirket til forsøg på selvmord. B erkendte, at han havde udskrevet receptpligtig medicin til manden, som han var kommet i konkakt med gennem A. Retten anså det for bevist, at A havde medvirket til, at B udskrev medicinen, og de blev derfor begge fundet skyldige i forsøg på medvirken til selvmord.

Retten frifandt A i det andet forhold. Retten fandt det ikke bevist, at A havde formidlet medicin til afdøde og retten lagde blandt vægt på, at A på det tidspunkt ikke kunne udskrive medicin.

Retten fandt i det tredje forhold A skyldig i medvirken til selvmord. Retten fandt det bevist, at A ved at rådgive kvinden, herunder bekræftede hendes valg af medicinske produkter samt en supplerende selvmordsmetode, havde udført en så konkret medvirken, at han var skyldig.

 

Anklageren havde påstået B straffet med fængsel i 4 måneder og A straffet med op til 1 års fængsel.

As forsvarer påstod frifindelse.

Bs forsvarer påstod straffen fastsat til 14 dages betinget fængsel, eventuelt strafbortfald på grund af Bs alder.

Retten fastsatte straffen for A til fængsel i 40 dage og straffen for B til fængsel i 14 dage. Straffene blev for begge gjort betinget med en prøvetid på 1 år henset til deres alder og personlige forhold. Endvidere blev der konfiskeret en mindre mængde medicin.

Domsmandsretten var enige i dommens resultat og de fastsatte straffe.

 

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt den 26. september 2018

Dommens præmisser kan ses ved at klikke her.

Rettens j.nr. SS 971-2018
Til top Sidst opdateret: 26-09-2018 
Retten i SvendborgseperatorChristiansvej 41seperator5700 SvendborgseperatorTelefon: 99683200seperatorEmail: svendborg@domstol.dk