Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Brug af peberspray er grov vold. 
04-12-2014 

 
 

Tiltalte var varetægtsfængslet, fordi han ventede på ankebehandling af den sag, der havde medført, at han fik fængsel i flere år for narkotikakriminalitet.

I forbindelse med en episode i fængslet forsøgte tiltalte at fravriste en fængselsbetjent dennes peberspray. Dette fandtes omfattet af den grove voldsbestemmelse – straffelovens § 245 – dels på grund af den betydelige smerte, hvis en peberspray bruges, og dels på grund af risikoen for alvorlige skader. En sådan overtrædelse vil i sig selv medføre en straf på fængsel omkring 60 dage - også selv om det lykkedes fængselsbetjenten at få fat i pebersprayen, inden den blev brugt.

Tiltalte, der også blev fundet skyldig i simpel vold ved at slå og sparke fængselsbetjenten, blev samlet  set straffet med en tillægsstraf på fængsel i 3 måneder. Straffens længde var afpasset efter, at der var tale om et kriminelt forhold, der var begået, inden han havde fået endelig dom i den sag, der havde medført fængselsopholdet.

SS R6- 2398/14

Til top Sidst opdateret: 04-12-2014 
Retten i SvendborgseperatorChristiansvej 41seperator5700 SvendborgseperatorTelefon: 99683200seperatorEmail: svendborg@domstol.dk