Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Bøder for ikke at anvende lods i forbindelse med bugsering af ÆRØSUND II 
17-05-2016 

 
 

Et aktieselskab og skibsførerne af henholdsvis en slæbebåd og et entreprenørskib er den 17. maj 2016 ved retten i Svendborg idømt bøder for den 4. oktober 2014 at have foretaget en fælles bugsering af ÆRØSUND II uden anvendelse af lods. Bugseringen foregik i det afmærkede sejlløb i forbindelse med, at ÆRØSUND II skulle flyttes fra Svendborg havn til Lehnskov Flak vest for Svendborg, hvor det skulle sænkes med henblik på at kunne benyttes som kunstigt rev.

De tiltalte nægtede sig skyldige og gjorde blandt andet gældende, at ÆRØSUND II, der var uden motor, fremdrivning og indvendigt materiale, ikke længere kunne betragtes som et skib og derfor ikke var omfattet af lodspligten.

Under sagen medvirkede søkyndige medlemmer, og retten fandt, at ÆRØSUND II fortsat måtte anses som et skib, og at der derfor var sket en overtrædelse af bekendtgørelse om anvendelse af lods, da ÆRØSUND II blev bugseret uden  lods.

Aktieselskabet blev idømt en bøde på 30.000 kr. mens de to skibsførere hver blev idømt en bøde på 10.000 kr. Retten lagde ved fastsættelse af bøderne vægt på, at det var forbundet med forøget fare for besætningsmedlemmerne, for skibet og for andre skibe samt fare for beskadigelse af sejlrenden, at foretage bugseringen uden lods.

De domfældte har nu 14 dage til at vurdere, om de ønsker at anke dommen til Østre Landsret.

SS R11-2621/2015

Til top Sidst opdateret: 17-05-2016 
Retten i SvendborgseperatorChristiansvej 41seperator5700 SvendborgseperatorTelefon: 99683200seperatorEmail: svendborg@domstol.dk