Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Afpresningsforsøg over for bankdirektør 
28-01-2015 

2 mænd dømt for forsøg på afpresning af et pengebeløb over for en bankdirektør ved trusler mod direktøren om vold mod dennes datter
Svendborg rets dom af den 16. januar 2015:
 
A og B var tiltalte for forsøg på afpresning over for en bankdirektør ved at have fremsendt et brev til bankdirektøren med trussel om ikke nærmere specificeret vold mod den ansattes datter, hvis et pengebeløb ikke blev udbetalt, og ved efterfølgende at forsøge at opnå fysisk kontakt med datteren på en rideskole - hvor gerningsmændene var bekendt med at datteren red og arbejdede - i trusselshensigt og medbringende en skarpladt pistol. Forsøget lykkedes ikke, idet en ansat på stedet fattede mistanke og alarmerede politiet.
 
De tiltalte blev dømt for i forening 1) at have været i besiddelse af pistolen (dissens for at A ikke havde kendskab til eller formodning om, at B havde medbragt pistolen til rideskolen), 2) at have udfærdiget og afsendt trusselsbrevet eller haft kendskab til dets indhold og afsendelse samt 3) ca. 1 uge senere at have forsøgt at følge op på afpresningen ved at rette en direkte trussel mod bankdirektørens datter. Retten fandt, at afsendelsen af trusselsbrevet og A og Bs indfinden sig på rideskolen i den hensigt at true datteren - der var den umiddelbare genstand for den vold, der blev truet med i såvel situation 2) som situation 3) - skulle anses som én samlet forbrydelse. De tiltalte blev herudover kendt skyldige i en række mindre forbrydelser, herunder for As vedkommende besiddelse af ca. 61 gram amfetamin. Retten fulgte anklagemyndighedens påstand om udmåling af straffe på fængsel i 1 år og 6 måneder til A og 2 år til B.
Begge mænd ankede dommen.
 
 
SS R3-2547/2014

Til top Sidst opdateret: 28-01-2015 
Retten i SvendborgseperatorChristiansvej 41seperator5700 SvendborgseperatorTelefon: 99683200seperatorEmail: svendborg@domstol.dk