Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

8 års fængsel i nævningesag 
20-06-2014 

57-årig mand idømt fængsel i 8 år for at have tiltvunget sig andet seksuelt forhold end samleje, frihedsberøvelse, trusler og grov vold.

 
 
En 57-årig mand blev den 20. juni 2014 ved et nævningeting ved Retten i Svendborg idømt 8 års fængsel for at have tiltvunget sig andet seksuelt forhold end samleje, frihedsberøvelse, trusler og grov vold. Der var tale om 2 forhold begået i henholdsvis 2000 og 2013 mod henholdsvis en tidligere kæreste og en nuværende ægtefælle.
 
Tiltalte erkendte i retten at have begået en række af de handlinger, der var rejst tiltale for, men nægtede sig skyldig, idet han forklarede, at de to kvinder havde indvilliget i at deltage i de to sadomasochistiske seancer.
 
Retten fandt det bevist, at kvinderne hverken udtrykkeligt eller stiltiende havde givet samtykke til – eller i øvrigt accepteret – tiltaltes handlinger.
 
Efter de forurettedes forklaringer om deres verbale og fysiske modstand mod tiltaltes handlinger, sammenholdt med at tiltalte gjorde brug af en strømpistol med henblik på at overvinde de forurettedes modstand, fandt retten, at der forelå det fornødne grundlag for at anse tiltalte for at have haft til hensigt at tiltvinge sig andet seksuelt forhold end samleje med de forurettede.
 
Retten tilkendte de forurettede godtgørelse for tort på henholdsvis 30.000 kr. og 125.000 kr.
 
Domfældte tog 14 dages betænkningstid med hensyn til anke af dommen. 

                                                                                              ss R4-443/2014

Til top Sidst opdateret:  
Retten i SvendborgseperatorChristiansvej 41seperator5700 SvendborgseperatorTelefon: 99683200seperatorEmail: svendborg@domstol.dk