Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

35-årig mand straffet med fængsel i 5 år og 6 måneder for bl.a. 3 kontaktvoldtægter 
14-11-2018 

35-årig mand straffet med fængsel i 5 år og 6 måneder for bl.a. 3 kontaktvoldtægter mod 2 kvinder og et andet seksuelt forhold med en tredje kvinde
Sagsnummer: R3-1927/2018

 

Sagen kort fortalt

En 35-årig mand var tiltalt i 31 forhold, hvoraf 5 forhold vedrørte voldtægt eller forsøg på voldtægt, andet seksuelt forhold end samleje eller blufærdighedskrænkelser over for kvinder, han havde mødt på sociale medier. Kvinderne havde indvilliget i kontakt med ham og for nogles vedkommende tillige i en frivillig seksuel relation. Det var kendetegnende for disse forhold, at kvinderne under et kortere eller længere samvær med tiltalte - for nogles vedkommende under bilrejser til udlandet - undervejs følte vekslende grader af ubehag eller frygt for tiltalte på grund af hans adfærd. Spørgsmålet i sagen var i hvilket omfang de seksuelle samkvem mellem tiltalte og kvinderne blev opnået som en konsekvens af denne frygt eller i øvrigt ved tvang eller vold, og om dette måtte stå tiltalte klart.

Herudover var der et forhold vedrørende ulovlig tvang mod en kvinde under lignende omstændigheder som de seksuelle forhold, nogle forhold om bl.a. vold mod en kæreste og en række færdselsforhold.

Dommens resultat

Den 35-årige blev frifundet i 3 af forholdene for voldtægt mod 2 af kvinderne, men blev fundet skyldig i et forhold om voldtægt mod en kvinde og i et andet forhold i 2 voldtægter mod en anden af de øvrige kvinder. Herudover blev han i et forhold fundet skyldig i at have opnået et andet seksuelt forhold end samleje med en kvinde, der befandt sig i en tilstand, hvor hun ikke kunne modsætte sig handlingen. Tiltalte blev endvidere bl.a. fundet skyldig i en række blufærdighedskrænkelser over for nogle af de forurettede og fundet delvist skyldig i forholdet vedrørende ulovlig tvang og i forholdene om vold mod hans nu daværende kæreste.

Domfældelserne i de seksuelle forhold og forholdene vedrørende ulovlig tvang og vold er helt overvejende baseret på forklaringerne fra de forurettede.

Der var udarbejdet mentalerklæring vedrørende tiltalte, og Retslægerådet havde udtalt sig. Tiltalte var ikke sindssyg, men led af en svær personlighedsforstyrrelse, der medførte en væsentlig risiko for, at han ville fortsætte med lige artet personfarlig kriminalitet, og de lægelige instanser anbefalede på den baggrund, at han blev idømt forvaring.

Retten tog ikke påstanden om forvaring til følge, men idømte tiltalte 5 år og 6 måneders fængsel.

Sagen var en domsmandssag - idet tiltalte havde fravalgt nævninge - og dommerne var enige om dommens resultat.

Tiltalte valgte at anke dommen til frifindelse i det ikke erkendte omfang, subsidiært formildelse.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Svendborg den 14. november 2018.

Rettens begrundelse kan læses her

Til top Sidst opdateret: 14-11-2018 
Retten i SvendborgseperatorChristiansvej 41seperator5700 SvendborgseperatorTelefon: 99683200seperatorEmail: svendborg@domstol.dk