Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

35-årig mand frifundet for uagtsomt manddrab i forbindelse med færdselsuheld 
03-11-2017 

 
 
En 35- årig mand fra Refsvindinge er den 2. oktober under en domsmandssag frifundet for uagtsomt manddrab samt for påstanden om betinget frakendelse af førerretten i forbindelse med et færdselsuheld med dødelig udgang den 18. maj om morgenen ud for Refsvindinge Friskole. Den 35-årige skulle foretage højresving ind over en dobbeltrettet cykelsti ved skolen og havde forud for svingningen orienteret sig og bemærket en lille knallert ca. 100 meter væk. Knallerten blev ført på cykelstien i retning mod tiltalte. Tiltalte vurderede, at han på grund af afstanden til knallerten, som kun lovligt kunne føres med 30 km/t, sagtens kunne nå at svinge, men i forbindelse med svingningen blev bilen ramt af knallerten. Føreren af knallerten, en ung mand på 20 år, blev i forbindelse med sammenstødet slynget ud på kørebanen, hvor han blev kørt over af en anden bilist. Den 20-årige afgik ved døden som følge af sine svære kvæstelser.
 
Retten lagde ved vurderingen af sagen vægt på, at knallerten, der var konstruktivt ændret, ifølge et uvildigt vidne blev ført frem til uheldsstedet med meget høj hastighed svarende til ca. det dobbelte af den tilladte hastighed. Vidnet var i stand til meget sikkert at udtale sig om knallertens hastighed, idet vidnet havde aktiveret fartpiloten i sin bil. Retten lagde endvidere vægt på, at knallerten blev ført med den høje hastighed på trods af, at driftsbremsen ikke virkede, hvilket reducerede knallertførerens mulighed for at bremse og afværge påkørslen af bilisten. Under disse omstændigheder, og da bilisten forud for svingningen havde orienteret sig og ikke foretaget chancepræget kørsel, fandt retten ikke, at bilisten havde udvist den uagtsomhed, der skulle til, for at anse ham for skyldig i uagtsomt manddrab.
 
Anklagemyndigheden har nu 14 dage på at vurdere spørgsmålet om anke.

SS 11-2498/2017

Til top Sidst opdateret: 03-11-2017 
Retten i SvendborgseperatorChristiansvej 41seperator5700 SvendborgseperatorTelefon: 99683200seperatorEmail: svendborg@domstol.dk