Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

26-årig dømt for dobbeltdrab på Langeland 
29-06-2017 

Retten i Svendborg har i dag i en nævningesag fundet en 26-årig mand skyldig i dobbeltdrab og våbenbesiddelse.
 

Et nævningeting ved Retten i Svendborg har i dag enstemmigt fundet en 26-årig mand skyldig i overtrædelse af straffelovens § 237, manddrab, og § 192 a, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, ulovlig besiddelse af et skydevåben under særligt skærpende omstændigheder. Tiltalte skød på meget kort afstand sin tidligere samlever i baghovedet med et haglgevær, idet han forinden ligeledes på meget kort afstand havde skudt den tidligere samlevers nye kæreste i ansigtet med samme haglgevær.

Tiltalte havde forinden drabene skudt den tidligere samlever i højre side af kroppen, hvorefter han vendte sin bil og påkørte den tidligere samlever og dennes kæreste. Efter at have været kørt fra stedet vendte han igen tilbage og skød først kæresten i armen og skød derefter som nævnt begge i hovedet.

Et enigt nævningeting fastsatte straffen til fængsel på livstid.

Retten lagde ved straffastsættelsen vægt på, at drabene var nøje planlagte og velovervejede, idet tiltalte ikke kunne acceptere, at den tidligere samlever nu havde en ny kæreste, og at hun ventede barn sammen med ham. Tiltalte havde blandt andet et par måneder før drabene været inde på internettet og søge på ”lejemord” og ”jalousidrab”, ligesom tiltalte en måned før drabene på Gul & Gratis havde købt et haglgevær. Han havde på drabsdagen afkortet haglgeværets løb og skæfte.

Retten lagde endvidere vægt på, at tiltalte ved sin handlemåde havde udvist særlig hensynsløshed og kynisme. Retten lagde blandt andet vægt på, at den tidligere samlever og dennes kæreste på grund af deres skader var ude af stand til at fjerne sig fra stedet, inden tiltalte afgav de dræbende skud, og at tiltaltes og den tidligere samlevers fællesbarn, der på gerningstidspunktet var 5 år, havde opholdt sig i bilen under hændelsesforløbet. Det kan efter bevisførelsen lægges til grund, at barnet i hvert fald på et tidspunkt havde været vågen.

Tiltalte, der har siddet varetægtsfængslet siden den 18. april 2016, udbad sig betænkningstid med henblik på eventuel anke.

SS R4-130/2017

Til top Sidst opdateret: 29-06-2017 
Retten i SvendborgseperatorChristiansvej 41seperator5700 SvendborgseperatorTelefon: 99683200seperatorEmail: svendborg@domstol.dk