Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Tvangsauktioner 

En tvangsauktion er et "tvangssalg". Tvangsauktionssagen kan iværksættes af en person, som har penge til gode hos ejeren af ejendommen. Det kan for eksempel være en panthaver, der ikke har modtaget terminsydelser.
 

 

Tvangsauktion sker efter, der har været møde i fogedretten, hvor der blev foretaget udlæg i ejendommen.

Den, der har iværksat tvangsauktionen, skal lave en salgsopstilling over ejendommen med alle oplysninger om ejendommen. Salgsopstillingen bliver inden auktionen sendt til ejeren og til alle, der har pant i ejendommen.

Tvangsauktioner er offentlige. Alle, der møder, kan byde på ejendommen. Kan du ikke selv møde, kan du lade en advokat byde for dig. Du kan også give en skriftlig fuldmagt til en anden person, der så kan byde for dig.

Ved Retten i Svendborg sker indkaldelse til tvangsauktioner så vidt muligt via e-mail til din e-boks.  Du kan se de generelle sagsbehandlingstider i Svendborg her.

Efter auktionen:

Når ejendommen er solgt på tvangsauktion, overtager den højestbydende straks ejendommen og kan derfor kræve, at den tidligere ejer flytter fra ejendommen.

Budsummen fra tvangsauktionen bliver fordelt mellem rettighedshaverne ifølge krav og prioritetsrækkefølge. Derudover skal de øvrige omkostninger betales. Herefter kan køberen bede fogedretten om at udstede et auktionsskøde. Fogedretten forlanger dokumentation for, at auktionskøber har betalt til de berettigede.

Hvis du vil vide mere:

Hvordan foregår en tvangsauktion: Se her.

Offentliggørelse af auktionen: Se vejledning her.

Hvad gør du som:

Rekvirent/ kreditor:  Se vejledning her.

Køber: Se vejledning her.

Til top Sidst opdateret: 06-02-2018 
Retten i SvendborgseperatorChristiansvej 41seperator5700 SvendborgseperatorTelefon: 99683200seperatorEmail: svendborg@domstol.dk