Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dødsboer 

Her kan du finde information og vejledning om behandling af dødsboer.
   

Dødsfald – hvad sker der?

Skifteretten modtager automatisk en meddelelse, når en person er afgået ved døden. 

Den person, der har bestilt begravelsen (kontaktpersonen), vil modtage brev i e-boks eller pr. post fra skifteretten, så vidt muligt på mail. Det vil fremgå af dette brev, at kontaktpersonen skal ringe til skifteretten, og at dette skal ske tidligst 14 dage efter brevets modtagelse. Der vil i brevet være en nærmere vejledning om, hvilke oplysninger skifteretten har brug for. Ved henvendelse skal du have oplysningerne klar.

Skifterettens telefoner er åbne i tidsrummet 8:30-15:00.

Det vil være sjældent, at man skal møde personligt i skifteretten.

Hvad skal der drøftes i telefonsamtalen med skifteretten?

Det skal altid oplyses, hvem der er arvinger i dødsboet, og hvordan afdødes økonomi kan opgøres.  Skifteretten vil herefter vejlede om boets behandling, og om der skal udpeges en bobestyrer. Kontaktpersonen kan blive bedt om at sende blanketter til skifteretten.

Hvis der er behov for skiftefuldmagter, skal der udfyldes 2 sæt. Det ene sæt fremsendes med blanketterne til skifteretten, og det andet forbliver hos kontaktpersonen og vedhæftes skifteretsattesten.

Det er også muligt at udfylde følgende skema med de oplysninger, der er relevante for dig. Det er ikke alle spørgsmål, som er relevante for dig.  Skemaet mailes retur til skifteretten på skifte.sve@domstol.dk hvorefter du vil modtaget blanketter til udfyldelse samt vejledning.

Husk at anfør afdødes navn, adresse og fødselsdag.

 

Hvordan behandles boet?

Når der er taget stilling til, hvordan boet skal behandles, sender skifteretten en skifteretsattest til kontaktpersonens e-boks eller pr. post.  Skifteretsattesten skal blandt andet bruges ved henvendelse i bank m.v. 

Hvornår må arvingerne rydde afdødes bolig?

Skifteretten må ikke give tilladelse til at rydde afdødes lejlighed, inden der er taget stilling til boets behandling.

Indtil skifteretten har taget stilling hertil, skal de pårørende sørge for, at afdødes værdier bliver opbevaret betryggende. Inden da må familien ikke begynde at dele eller sælge afdødes ting eller betale regninger.

Skifteretten får som hovedregel besked fra sygehus, hospice eller lignende, hvis de opbevarer afdødes personlige genstande. Genstandene udleveres fra sygehus, plejehjem eller lignende, når du viser skifteretsattesten.

Hvis du ikke har fået svar på dine spørgsmål på hjemmesiden, kan du kontakte retten pr. mail: skifte.sve@domstol.dk eller ringe til skifteretten på tlf. : 99 68 32 01

Til top Sidst opdateret: 09-04-2019 
Retten i SvendborgseperatorChristiansvej 41seperator5700 SvendborgseperatorTelefon: 99683200seperatorEmail: svendborg@domstol.dk