Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Retsmægling 

To vindere og ingen tabere. Det er målet med retsmægling.

 

En individuel løsning af din konflikt

Når vi oplever konflikter, løser vi dem enten selv, eller vi går i retten og lader en dommer afgøre sagen.
Hvis du er part i en retssag, har du også mulighed for at lade en retsmægler hjælpe dig og din modpart med at få løst striden.

Retsmægling giver mulighed for at få større indflydelse på løsning af konflikten. Det er ofte hurtigere at få en sag løst ved retsmægling.

Domstolsstyrelsen har produceret denne video som giver et indblik i mulighederne ved retsmægling.  

Ved Retten i Svendborg har vi gode erfaringer med, at parterne løser konflikter ved retsmægling.
Alle typer konflikter kan retsmægles. Der er f.eks. løst sager om:

·         forældremyndighed og hvor børnene skal bo

·         pengekrav

·         afskedigelser og uenigheder om løn

·         konflikter mellem naboer

·         bodeling ved skilsmisse

 

Eksempel
Et eksempel kan være en strid mellem naboerne Thomas og Ole. På Oles grund står et stort træ, som hænger ind over Thomas’ garage. Thomas mener, at taget på hans garage er blevet ødelagt på grund af træet, og at Ole skal betale for et nyt tag. I stedet for en traditionel retssag får naboerne tilbudt retsmægling. Da Thomas gerne vil finde en løsning, som passer dem begge og bevare det gode forhold til sin nabo, tager han imod tilbuddet. Under retsmæglingen bliver de enige om, at Ole får træet fældet, og at Thomas selv betaler taget.

Du kan læse mere om retsmægling her. Du kan også kontakte retten på telefon 99683200, en af rettens uddannede retsmæglere eller du kan kontakte din advokat.

 

 

Til top Sidst opdateret: 16-02-2018 
Retten i SvendborgseperatorChristiansvej 41seperator5700 SvendborgseperatorTelefon: 99683200seperatorEmail: svendborg@domstol.dk