Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Småsager 

Småsager er civile sager om krav på højst 50.000 kr. Reglerne findes i retsplejelovens kapitel 39.

Man starter en sag ved at oprette en stævning til retten på sagsportalen www.minretssag.dk og logge ind med Nem-ID. Der skal betales en retsafgift på 500 kr. Retten orienterer modparten (sagsøgte) om, at der er modtaget en stævning.

Hvis sagsøgte har bemærkninger, skal disse sendes til retten ligeledes via sagsportalen www.minretssag.dk inden 14 dage (svarskrift). Vejledning findes på www.domstol.dk. Retten vil herefter fastsætte et tidspunkt, hvor der afholdes et telefonisk retsmøde. På mødet vil sagens videre forløb blive drøftet.

Hvis sagsøgte ikke kommer med bemærkninger inden for fristen, vil retten afsige dom svarende til påstanden i stævningen (udeblivelsesdom).

Telefonmødet

Begge parter skal ringe op til telefonmødet på et særligt telefonnummer, som vil fremgå af rettens indkaldelse. Dommeren vil vejlede parterne og orientere om sagens videre forløb. Der skal på telefonmødet tages stilling til, om der eventuelt skal indhentes en sagkyndig erklæring eller andre dokumenter.

Når alle oplysninger er kommet frem, udarbejder retten en skrivelse, hvoraf parternes påstande og argumenter fremgår (fortegnelse). Begge parter har mulighed for at kommentere fortegnelsen.  Når fortegnelsen er endelig, berammer retten en hovedforhandling, hvor sagen forhandles og afgøres.

Hvis der skal indkaldes vidner, kan retten hjælpe med det.

Klage

Anke og kærevejledning findes her.

Til top Sidst opdateret: 02-02-2018 
Retten i SvendborgseperatorChristiansvej 41seperator5700 SvendborgseperatorTelefon: 99683200seperatorEmail: svendborg@domstol.dk