Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Skiftesager 


1. Offentlig bobehandling (ikke dødsboer)

a.
Boer som behandles af skifteretten eller en kurator

b.
Afgiften beregnes på baggrund af størrelsen af boets formuemasse

i. 
For boer der behandles af skifteretten betales 2 %

1. minimum kr. 400,00

ii.
For boer der behandles af en kurator betales 1 %, dog

1. minimum    kr. 2.500,00

2. maksimum kr. 10.000,00

iii.
For separations-, skilsmisse og bosondringsboer, der afsluttes på første skiftesamling, betales kr. 400,00.

iv.
Ved indlevering af begæring om rekonstruktion betales 750 kr.

v. 
For konkursboer, som afsluttes indenfor 4 måneder, er der mulighed for nedsættelsen af afgiften til en fjerdedel.

vi.
Fællesboer på højst kr. 15.000,00 er fritaget for afgift.

c.
Formuemassen er den samlede værdi af boets aktiver uden fradrag af gæld. Det er dog muligt at modregne pant i det enkelte aktiv.

d.
Fri proces fritager ikke for afgift, men hvis du har fået meddelt fri proces, kan du ikke afkræves sikkerhedsstillelse for betaling af afgiften.

 2. Dødsbobehandling

a.
Dødsboer, der udleveres til privat skifte efter de almindelige regler, har en afgift på kr. 2.500,00.

Hvis arvebeholdningen overstiger kr. 1 million, betales en yderligere afgift på kr. 6.500,00, når boopgørelsen er endelig.

b.
Dødsboer, der behandles af en bobestyrer, har en afgift på kr. 2.500,00

Hvis arvebeholdningen overstiger kr. 1 million, betales en yderligere afgift på kr. 6.500,00, når boopgørelsen er endelig.

c.
Dødsboer, der udleveres til boudlæg uden skiftebehandling, har en afgift på kr. 500,00. Hvis afdød var under 18 år, betales der ikke afgift.

d.
Dødsboer, der udleveres til udlæg til den efterlevende ægtefælle eller til uskiftet bo, har en afgift på kr. 500,00.

Indgivelse af begæring til retten om at en ægtefælle der sidder uskifte bo skal skifte, har også en afgift på kr. 500,00.

e.
Dødsboer, der udleveres til forenklet privat skifte, har en afgift på kr. 1.000,00.

f.
Dødsboer, der ikke udleveres til forenklet privat skifte, da en af arvingerne er repræsenteret ved værge, men hvor betingelserne for forenklet privat skifte i øvrigt er opfyldt, har en afgift på kr. 1.000,00.

g.
Dødsboer på højst kr. 15.000,00 er fritaget for afgift.

h.
Dødsboer, hvor der ikke er penge nok til at betale afgift, er afgiftsfri.

i.
Tvister i forbindelse med bobehandlingen, som skal afgøres ved dom, udløser afgift efter reglerne om retsafgift ved almindelige retssager.

j.
Dødsfaldskendelse har en afgift på kr. 400,00.

k.
For behandling af spørgsmål om forlodsret eller om tilsidesættelse af båndlæggelse betales ingen afgift. 

3. Andre skifteforretninger

a.
Behandling af konkursbegæring

b.
Genoptagelse af likvidation (aktie- og anpartsselskaber)

c.
Afgørelse om konkurs (aktie- og anpartsselskaber)

d.
Der betales ingen afgift for skifterettens behandling af sager om gældssanering.

e.
Ved tvister, som skal afgøres ved dom, beregnes afgift efter reglerne om retsafgift for almindelige retssager

f.
For behandling om ind- og udsættelsesforretninger betales afgift efter reglerne om retsafgift for fogedforretninger.

g.
For udnævnelse af granskningsmænd og likvidatorer betales kr. 400,00.

h.
For udmeldelse af vurderingsmænd betales ingen retsafgift.

Til top Sidst opdateret: 29-08-2011 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her