Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Foged & Auktion 


1. Betalingspåkrav

2. Fogedforretninger

a.
Udlæg

b.
Arrest på gods

Afgiften beregnes efter kravets størrelse.

For krav under kr. 3.000,00 betales kr. 300,00
For krav over kr. 3.000,00 betales kr. 285,00 + 0,5 %.

c.
Udlæg efter kreditaftalelovens § 42 i tilslutning til en tilbagetagelsesforretning

Der betales grundafgift med 0,5 % af det, som kravet overstiger 3.000,00.

d.
Fuldbyrdelse af domme, der ikke lyder på penge

e.
Ind- og udsættelsesforretninger uden sædvanligt eksekutionsgrundlag

f. 
Bistand til opretholdelse af forbud og påbud - retsplejelovens Kapitel 57.

Bevissikring ved sager om immaterialretskrænkelser – retsplejelovens kap. 57 a

Grundafgiften er kr. 300,00.

h.
Udkørende fogedforretninger

Tillægsafgift på kr. 400,00.

i.
Politifremstilling

Tillægsafgift på kr. 400,00.

j.
Offentlig inddrivelse af bøder mv.

k.
Domstolenes inddrivelse af afgifter og sagsomkostninger

l.
Fogedforretninger vedrørende krav, hvor der er meddelt fri proces

m.
Fogedforretninger hvor rekvirenten har forsikringsdækning for fogedforretningens omkostninger og opfylder de økonomiske betingelser i retsplejelovens § 325 for at få fri proces

n.
Fogedforretninger vedrørende krav tillagt en statstjenestemand, hvor sagen er anlagt efter ordre

o.
Fogedforretninger vedrørende borgerlige krav tilkendt under offentlige straffesager

p.
Fogedforretninger vedrørende forældremyndighed og samvær

q.
Udstedelse af fogedudlægsskøde 

3. Auktioner afholdt af fogedretten

a. Fast ejendom inkl. løsøre

b. Registreret skib inkl. løsøre

c. Registreret luftfartøj inkl. løsøre

Ved begæringen udgør afgiften kr. 800,00.

For tvangsauktion betales yderligere 0,5 %, og for frivillig auktion 1 % af budsummen og de omkostning mv. som køber skal betale eller overtage.

d. Aktier

e. Gældsbreve

f. Andre fordringer

Ved begæringen udgør afgiften kr. 300,00.

For auktion betales yderligere 1 % af budsummen og de omkostning mv. som køber skal betale eller overtage.

Der er mulighed for fritagelse for betaling af afgifterne til auktion gennem fri proces-ordningen. 

Til top Sidst opdateret: 01-07-2013 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her