Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Appel 


1. Ankesager

a. 
Du kan se retsafgiften under de enkelte sagstyper ovenfor.

b.
Ved anke til landsret betales afgift på tilsvarende måde som ved byretten.

Ved ankesagens anlæg betales dog mindst kr. 750,00 ved sager om pengekrav.

c.
Ved anke til højesteret betales afgift på tilsvarende måde som ved byret og landsret med tillæg af 50 %.

Ved ankesagens anlæg betales mindst kr. 1.500,00.

2. Kære

a.  
Kære til landsret koster kr. 400,00.

b.
Kære til højesteret koster kr. 750,00.

c.
Ændres den kærede beslutning eller afgørelse, betales afgiften tilbage.

d.
Afgiftsfri er

a. 
Kære i de under Almindelige retssager pkt. 4 og 5 nævnte tilfælde, bortset fra 4.h.

b.
Kære iværksat af anklagemyndigheden eller den sigtede i offentlige straffesager.

c. 
E
n beskikket forsvarer eller advokats kære af størrelse af det tilkendte salær.

3. Genoptagelse af en sag og ekstraordinær anke

a.  
For behandling af spørgsmålet, om der skal ske ny foretagelse af sagen, eller om ekstraordinær anke skal tillades, udgør retsafgiften kr. 1.500,00.

b.
Afgiften tilbagebetales hvis sagen genoptages eller anken tillades.

c.
Der kan opnås fritagelse for afgiften gennem reglerne om fri proces.

d.
For selve behandlingen af den genoptagede eller ankede sag betales ikke retsafgift.

Til top Sidst opdateret: 18-12-2009 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her