Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Konkurs 

Konkurs er en samlet retsforfølgning mod alle skyldners aktiver og skal komme alle kreditorer til gode i en bestemt rækkefølge.

 

 

En person eller virksomhed kan erklæres konkurs, hvis den pågældende er insolvent. At være insolvent vil sige, at den pågældende - "skyldneren" - ikke kan betale krav, efterhånden som de forfalder.

En konkursbegæring kan indleveres af skyldner selv eller af en kreditor.

Formålet med konkurs

Ved en konkurs inddrages hele skyldnerens formue og fordeles ligeligt blandt samtlige kreditorer.

Hvis skyldneren har solgt aktiver (værdier) eller på usædvanlig måde betalt gæld, kan en konkurs også have det formål at skaffe aktiver tilbage, så de kan fordeles blandt alle kreditorer (omstødelse).

Virkninger af konkurs

Ved konkursen mister skyldneren retten til at bestemme over sine aktiver, som for eksempel bil, hus, bankkonti mv. Aktiverne udgør herefter konkursboet, og det bestyres af en kurator, som er udpeget af skifteretten eller valgt af kreditorerne.

Læs mere om konkurs: her

Hvis du ikke har fået svar på dine spørgsmål på hjemmesiden, kan du kontakte retten pr. mail: skifte.sve@domstol.dk eller ringe til skifteretten på tlf.: 99 68 32 01.
Til top Sidst opdateret: 06-02-2018 
Retten i SvendborgseperatorChristiansvej 41seperator5700 SvendborgseperatorTelefon: 99683200seperatorEmail: svendborg@domstol.dk