Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Kærevejledning 

Byrettens kendelser og beslutninger kan som oftest kæres til landsretten.

 

Hvis du er utilfreds med skifterettens eller fogedrettens afgørelse, kan du klage til landsretten. Det kaldes kære.

Du kan klage under selve mødet. Din klage bliver skrevet ned og sendt til landsretten.

Du kan også klage skriftligt. Din skriftlige klage kaldes et kæreskrift. Du skal skrive, hvilket resultat du mener, sagen skal have, og en begrundelse herfor. Du skal vedlægge kopi af eventuelle nye papirer i sagen. Husk at skrive sagsnummeret. Kæreskriftet sendes til eller afleveres i den ret, som har truffet den afgørelse, som du vil klage over. Retten sørger så for at sende sagen i landsretten.

Det koster normalt en afgift på 400 kr. at klage til landsretten. Afgiften skal betales til byretten, enten kontant eller ved bankoverførsel. Det skal du gøre samtidig med, at du sender kæreskriftet. Du får pengene tilbage, hvis landsretten giver dig helt eller delvis medhold.

Frister

Klage over fogedrettens afgørelse skal ske inden 4 uger efter, at du har fået besked om, at retten har truffet afgørelse i sagen. Fristen regnes som hovedregel fra afgørelsestidspunktet. Du kan se mere her.

Klage over skifterettens afgørelse skal ske inden 2 uger efter, at du har fået besked om, at retten har truffet afgørelse i sagen. Fristen regnes som hovedregel fra afgørelsestidspunktet. Du kan se mere her.

Sådan behandler landsretten sagen

Byretten sender dit kæreskrift sammen med sagen til landsretten. Du vil få en kopi af byrettens brev til landsretten. Der vil som regel blive fastsat en frist til, at du og din modpart kan komme med yderligere bemærkninger i sagen.

Landsretten afgør normalt sagen på det skriftlige materiale, der er i sagen. Når landsretten har afgjort sagen, får du et brev med afgørelsen.

Til top Sidst opdateret: 19-02-2018 
Retten i SvendborgseperatorChristiansvej 41seperator5700 SvendborgseperatorTelefon: 99683200seperatorEmail: svendborg@domstol.dk