Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Indsigt i persondata 

 

Persondataloven indeholder i kapitel 8-10 nogle regler, som giver dig en række rettigheder over for dataansvarlige myndigheder, herunder Retten i Svendborg, hvis retten behandler oplysninger om dig.

Rettighederne bidrager til åbenhed, og gør dig i stand til at varetage dine interesser.

Dine rettigheder omfatter kort fortalt følgende:

  • Ret til at få information fra retten om, at der indsamles oplysninger om dig,
  • ret til indsigt i de oplysninger, der behandles om dig selv,
  • ret til at protestere mod, at behandling af oplysninger finder sted,
  • ret til at få oplysninger, der er urigtige eller vildledende, rettet eller slettet, samt i den forbindelse at forlange, at andre, der har modtaget oplysningerne, orienteres om dette. 
  • Ret til at få information (persondatameddelelse).

Vær opmærksom på, at reglerne i Persondataloven og herunder dine muligheder for indsigt og klage, ikke omfatter sager der behandles i straffeafdelingen. 

Du har ret til at få information fra retten om, at der modtages eller indsamles oplysninger om dig, som retten registrerer i en computer eller et register. Denne underretning sker ved at du bliver orienteret om eller indkaldt til retsmøde i sagen.

Når du selv kontakter retten og giver oplysninger om dig selv, har du ikke krav på orientering om registreringen af oplysningerne. Du kender allerede på forhånd de relevante oplysninger.

Der er ingen formkrav til den meddelelse som du modtager - det vil sige, at der i loven ikke er en beskrivelse af, hvordan informationen skal udformes. Den kan således gives mundtligt, skriftligt eller elektronisk.  Materialet fra retten kan udformes som et selvstændigt dokument eller kan indgå i et dokument, der også handler om noget andet. Typisk vil du modtage materialet enten via en forkyndelse ved stævningsmand eller via post.

Der gælder særlige regler for det offentlige om opbevaring af oplysninger. F.eks. er domstolene normalt forpligtet til at opbevare sagsoplysninger, for at en sags forløb kan dokumenteres.

Retten skal imidlertid notere dine protester ned, så det ses i sagen, at du har en anden opfattelse end den offentlige myndighed.

Ved henvendelse kan du anvende blanketten ude til højre, som Datatilsynet har lavet.

Rettelse/slettelse af urigtige oplysninger.

Retten i Svendborg skal sørge for at slette eller rette oplysninger, der er urigtige eller vildledende m.v. Dette skal ske både, hvis retten bliver opmærksom på fejlen, og hvis du som berørt person henvender dig.

Hvis du mener, der er registreret forkerte oplysninger om dig, kan du kontakte os. Det er en god idé tydeligt at skrive, hvilke oplysninger, du mener, er forkerte – og hvorfor.

Vores besvarelse af din henvendelse.

I vores besvarelse af en indsigtsbegæring giver vi dig en række oplysninger, om:

  • Hvilke oplysninger der behandles,
  • formålet med behandlingen,
  • kategorierne af modtagere af oplysningerne og
  • tilgængelig information om, hvorfra oplysningerne kommer.

Svaret på din begæring om indsigt vil være skriftlig. Vi bestræber os på, at give dig oplysningerne i en let forståelig form, og de skal umiddelbart kunne læses uden brug af hjælpemidler.

Der er ikke fastsat nogen absolut frist for, hvor lang tid der må gå, før din anmodning bliver efterkommet, men hvis det tager mere end 4 uger, vil vi orientere dig om, hvornår du kan forvente svar.

Undtagelser til retten til indsigt.

Retten til indsigt gælder i de fleste tilfælde, men der findes undtagelser, som gælder for særlige situationer.  Reglerne gælder ikke for de sager, der behandles i straffeafdelingen.

Hensynet til private interesser kan begrunde, at der ikke kan gives indsigt. Det kan være muligt at nægte indsigt, hvis der herved afsløres forretningshemmeligheder, kontraktsforhold og lignende.  Retten til indsigt kan endvidere fraviges af hensyn til offentlige interesser, f.eks. statens sikkerhed.

Hvordan klager jeg over Retten i Svendborgs afgørelse?

Du kan klage til Domstolsstyrelsen, St. Kongensgade 1 – 3, 1264 København K, hvis du mener, at du ikke får de oplysninger, som du har krav på efter reglerne om indsigt eller hvis vi giver dig afslag på anmodning om rettelse/slettelse af oplysninger. Klagen skal dog fremsendes til Retten i Svendborg, der vil sende din klage videre.

Til top Sidst opdateret: 19-02-2018 
Retten i SvendborgseperatorChristiansvej 41seperator5700 SvendborgseperatorTelefon: 99683200seperatorEmail: svendborg@domstol.dk