Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Vidner 

Alle kan blive indkaldt som vidne i en retssag. Det gælder både i civile sager, straffesager og til retsmøder i fogedretten og skifteretten.
 
Du har pligt til at møde i retten på det sted og tidspunkt, som står i indkaldelsen.
Det gælder, selvom du mener, at du ikke kan give oplysninger af betydning for sagen eller tidligere har afgivet forklaring for eksempel i retten eller over for politiet.

Du kan kun lade være med at møde, hvis du har en gyldig grund. En gyldig grund kan for eksempel være sygdom, som
du skal kunne bevise ved en lægeattest. Du skal selv medbringe denne blanket når du går til din egen læge. Arbejde, almindelig travlhed, forretningsmøder og lignende er ikke gyldig grund til at lade være med at møde. Hvis du har en gyldig grund til ikke at møde, skal du hurtigst muligt give besked til retten eller til den, som ifølge indkaldelsen har indkaldt dig, for eksempel en advokat eller politiet. Du kan eventuelt give beskeden telefonisk.

Hvis du ikke møder til retsmødet, må du forvente at blive idømt en bøde. Du risikerer også at blive hentet af politiet, ligesom du kan blive dømt til at betale de udgifter, der skal afholdes, fordi du bliver væk.

Du skal forberede dig til mødet i retten
Inden du møder i retten, skal du genopfriske din hukommelse om sagen. Du kan for eksempel læse notater, breve, dokumenter og lignende. Du bør derimod ikke tale med andre om, hvad der er sket.
 
Når du ankommer kan du finde nærmere information på vores infoskærme.
 
Hvis du er bange for at sidde i ventelokale sammen med tiltalte/sigtede eller andre vidner, bedes det meddelt retten, og der tages hensyn.
 
Læs mere om vidneindkaldelse, vidneforklaring, vidnegodtgørelse/betaling mv. her
 
Til top Sidst opdateret: 26-06-2019 
Retten i SvendborgseperatorChristiansvej 41seperator5700 SvendborgseperatorTelefon: 99683200seperatorEmail: svendborg@domstol.dk