Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Om Retten 

Retskreds 11. Retskredsen omfatter Haderslev Kommune, Sønderborg Kommune, Tønder Kommune og Aabenraa Kommune.

Retten i Sønderborg er en af landets 24 retskredse.

Embedet er opdelt i 6 afdelinger. Præsidentens sekretariat, administrationsafdelingen, fællessekretariatet, retsafdelingen, fogedretten og skifteretten.

Hovedtingstedet varetager opgaverne med embedets administration, hovedkasse, retssagsbehandling og Domstolsservice. Domstolsservice er embedets information og stedet, hvor notarialforretninger udføres.

Embedet består endvidere af Afdelingskontor Tønder og Afdelingskontor Haderslev.

Retten i Sønderborg har 75 medarbejdere, heraf 10 dommere, et antal øvrige jurister,  49 kontoransatte, 4 elever, 1 vagt og 1 servicemedarbejder.

Hovedtingstedet og øvrige afdelinger er røgfrie områder.

Til top Sidst opdateret: 23-07-2013 
Retten i SønderborgseperatorStationsvej 10seperator6400 SønderborgseperatorTelefon: 73424121seperatorEmail: sonderborg@domstol.dk