Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Vidnegodtgørelse 


Du får normalt udbetalt en vidnegodtgørelse på 80 kr. Godtgørelsen bliver beregnet efter hvor mange timer, du bruger. De 80 kr. dækker op til 4 timer.
Hvis du er offentligt ansat og skal afgive vidneforklaring som led i dit arbejde, har du dog ikke ret til vidnegodtgørelse.

Retten kan i særlige tilfælde give dig en større vidnegodtgørelse, hvis den almindelige vidnegodtgørelse ikke dækker de udgifter eller det tab, f.eks. af arbejdsindtægt, som du har ved at møde i retten. Du skal kunne dokumentere størrelsen af dit tab, f.eks. ved erklæring fra din arbejdsgiver med antallet af timer og det beløb, du bliver trukket. Se og download en blanket til godtgørelse af tabt arbejdsfortjeneste

Hvis afstanden til retten er mere end 3 km, får du dækket dine udgifter til befordring til og fra retten. Benytter du bus, tog eller færge, får du betalt udgiften til, hvad der svarer til en rejsekort billet. Hvis man har købt standardbillet, kan man få det dækket ved at vedlægge dokumentation. Du kan som udgangspunkt ikke få betalt udgifter til taxa. Hvis du benytter egen bil, får du godtgørelse efter gældende takster, hvilket normalt vil betyde, at du får betalt et beløb svarende til billigste offentlige transportmiddel. Pr. 1. januar 2019 er  satsen 1,98 kr. pr. km.

Du får vidnegodtgørelsen indsat på din NemKonto. Hvis du ikke har en NemKonto, kan du oplyse kontonummeret på den konto, som du ønsker beløbet indsat på. Du har mulighed for at få et passende forskud. Du skal henvende dig til retten om det. Vidnegodtgørelse udbetales to gange månedligt.

 

Til top Sidst opdateret: 02-01-2018 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her