Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Søforklaring 


Hvad er en søforklaring?
En søforklaring er en vidneforklaring, som bliver afgivet i retten i anledning af blandt andet en ulykke til søs. Formålet med søforklaringen er, at man hurtigt får oplysninger om omstændighederne ved ulykken.

Skal der altid afgives søforklaring ved ulykker, der er indtruffet til søs?
Ulykker til søs bliver altid undersøgt af Opklaringsenheden, der hører under Søfartsstyrelsen. Der er kun pligt til at afgive søforklaring, hvis Opklaringsenheden, skibsføreren, rederen eller andre med en særlig væsentlig, individuel interesse ønsker dette. Retten skal give tilladelse til, at der bliver afholdt søforklaring.

Hvem har pligt til at afgive søforklaring?
Alle personer, der har haft blot den mindste kontakt med skibet, har pligt til at afgive søforklaring, hvis de bliver indkaldt til retten. Reglerne om vidneforklaring gælder også for søforklaring.

Hvem kan anmode om at der bliver afholdt søforklaring?
Skibsfører, reder, Opklaringsenheden eller andre med en særlig væsentlig, individuel interesse kan anmode om, at der bliver afholdt søforklaring.

Hvor anmoder man om, at der bliver afholdt søforklaring?
Man skal indgive skriftlig anmodning om søforklaring til en byret eller til Sø- og Handelsretten i København.

Hvad skal der stå i anmodningen?
Anmodningen skal indeholde identifikationsoplysninger om skibet og oplysninger om, hvorfor man ønsker afholdt søforklaring. Anmodningen skal også indeholde tilstrækkelige (adresse-)oplysninger om de personer, man ønsker indkaldt til og underrettet om søforklaringen. Alt efter omstændighederne bør anmodningen indeholde nærmere oplysninger om skibet og det passerede.

Samtidig med, at man sender anmodningen til retten, skal man så vidt muligt sende en kopi af anmodningen til dem, der kan være interesseret i søforklaringen, for eksempel andre implicerede i ulykken eller forsikringsselskaber. Anmodningen til retten skal indeholde oplysning om, hvem der har fået kopi af anmodningen.

Hvad koster en søforklaring?
Det koster ikke noget at indgive en anmodning til retten om afholdelse af søforklaring. Man kan dog blive pålagt at betale sagsomkostninger til de indkaldte og øvrige mødende.

Til top Sidst opdateret: 28-12-2006 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her