Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Vidne 

Alle kan blive indkaldt som vidne til en retssag. Det gælder både civile sager, straffesager og retsmøder i fogedret og skifteret.
Du har pligt til at møde i retten på det sted og tidspunkt, som står i indkaldelsen. Det gælder, selvom du mener, at du ikke kan give oplysninger af betydning for sagen eller tidligere har afgivet forklaring, for eksempel i retten eller over for politiet.

Du kan kun lade være med at møde, hvis du har en gyldig grund. En gyldig grund kan for eksempel være sygdom, som du skal kunne bevise ved en lægeattest. Du skal selv medbringe denne blanket hos din egen læge. Almindelig travlhed, forretningsmøder og lignende er ikke gyldig grund til at lade være med at møde. Hvis du har en gyldig grund til ikke at møde, skal du hurtigst muligt give besked til retten eller til den, som ifølge indkaldelsen har indkaldt dig, for eksempel en advokat eller politiet. Du kan eventuelt give beskeden telefonisk.

Hvis du ikke møder til retsmødet, må du forvente at blive idømt en bøde. Du risikerer også at blive hentet af politiet, ligesom du kan blive dømt til at betale de udgifter, der skal afholdes, fordi du bliver væk.

Du skal forberede dig til mødet i retten
Inden du møder i retten, skal du genopfriske din hukommelse om sagen. Du kan for eksempel læse notater, breve, dokumenter og lignende. Du bør derimod ikke tale med andre om, hvad der er sket.
Til top Sidst opdateret: 07-04-2016 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her