Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Vil du være lægdommer? 

Hver fjerde år sammensætter landets kommuner hver deres liste med et antal borgere, som de mener, udgør et repræsentativt udsnit af befolkningen og som skønnes egnede til at være lægdommere.

Fra listen bliver de kommende lægdommere fundet ved lodtrækning i Østre og Vestre Landsret.

Du skal derfor kontakte din kommune, hvis du vil være lægdommer. Næste udvælgelse er i 2023.

Betingelser for at blive lægdommer
For at blive lægdommer skal du være egnet. Du skal desuden være ”uberygtet” og have valgret til Folketinget. Det betyder, at du skal være over 18 år, og at du ikke må være straffet for alvorlige lovovertrædelser. Landsretterne undersøger om dem, der udpeges som lægdommere, er registreret i Kriminalregistret, ligesom landsretterne vil få besked, hvis du i løbet af perioden på de fire år, du er lægdommer, bliver sigtet for en alvorlig forbrydelse.
Hvis du fylder 80 år inden udløbet af det tidsrum, for hvilken grundlisten gælder, kan du ikke blive lægdommer. Det samme gælder, hvis du af psykiske eller fysiske årsager – eller utilstrækkeligt kendskab til det danske sprog - er ude af stand til at følge med i, hvad der bliver sagt i retten.

For at sikre, at Danmarks Domstole er uafhængige, kan følgende ikke blive lægdommere: Ministre, ansatte i ministeriers departementer, ansatte i chefstillinger i myndigheder der hører under departementerne, ansatte ved domstolene og i politiet, anklagemyndigheden, kriminalforsorgen og andre myndigheder på Justitsministeriets område, advokater og advokatfuldmægtige samt præster i folkekirken og andre trossamfund.

I forbindelse med udvælgelsen af lægdommere, bliver der behandlet personoplysninger. Det vil typisk være oplysninger om navn, personnummer, alder, adresse, køn, stillingsbetegnelse og valgret til Folketinget. Der kan endvidere være behov for at behandle oplysninger om strafbare og helbredsmæssige forhold samt etnisk oprindelse. Behandling af alle typer af personoplysninger skal overholde databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Til top Sidst opdateret:  
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her