Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Behandling af civile sager ved byretterne 

Indtil minretssag.dk er fuldt udrullet, vil civile sager ved de retter, som endnu ikke har taget det nye digitale system i brug, fortsat behandles som hidtil.

Vejledningen om behandlingen af civile sager ved byretterne skal bidrage til at skabe klarhed og ensartethed, så sagerne kommer enkelt og godt gennem byretterne. Samtidig skal den være med til at sikre, at sagsbehandlingen er af højeste kvalitet.

Hent vejledningen

Vejledningen er udtryk for, hvordan borgerne og advokaterne kan forvente, at retterne behandler de civile sager, og hvordan retten forventer, at parterne handler.

Hvad omfatter vejledningen?
I vejledningen er der bl.a. lagt særlig vægt på:

  • parternes overvejelser inden sagsanlæg, herunder om forligsdrøftelser og mægling
  • indholdet af stævning og svarskrift
  • effektivisering af sagernes forberedelse
  • tilrettelæggelsen af sagen i det forberedende møde og forberedelsen af mødet, herunder vigtigheden af dialog mellem parterne inden mødet
  • betydningen af at sagens spørgsmål klarlægges og oplysninger indhentes så hurtigt og enkelt som muligt
  • vigtigheden af at undgå omberammelser

Hvordan er vejledningen blevet til?
Vejledningen er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Dommerforeningen og bestående af byretsdommere og landsdommere. Den er blevet til på baggrund af drøftelser på byretsdommernes områdemøder og møder i Østre og Vestre landsretskredse samt efter drøftelse med Advokatrådets procesretsudvalg. Vejledningen har været i høring hos Danske Advokater, Advokatsamfundet og samtlige retter.

Til top Sidst opdateret: 13-02-2017 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorEmail: Se alle adresser her