Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Vejledning om retsmægling 


Retsmægling er et frivilligt tilbud om at få en ekstern mægler til at hjælpe sagens parter med at finde en løsning på deres konflikt. På den måde kan man undgå, at sagen ender med en dom, som ofte vil have en taber og en vinder.


Alle retter bortset fra Højesteret tilbyder retsmægling i alle sager, bortset fra straffesager, som alternativ til en dom eller et retsforlig.

Hvad er retsmægling?
Retsmægling er en frivillig måde at løse konflikter på, hvor en mægler hjælper sagens parter til selv at finde frem til en løsning på deres konflikt.

Retsmægleren er en dommer, en domstolsjurist eller en advokat, som har gennemgået en særlig uddannelse i mægling. Mægleren bliver udpeget af retten og skal være upartisk.

Mæglerne træffer ikke afgørelse i sagen, men hjælper i stedet parterne med at finde frem til en løsning på konflikten, som de kan blive enige om. Mægleren hjælper parterne med at finde frem til de egentlige årsager til konflikten og hjælper dem til at få en bedre forståelse for både deres egne og modpartens synspunkter.

Hvorfor vælge retsmægling?
Retsmægling ved domstolene er ikke blot billigere for de involverede parter og for samfundet. Det opleves også som enklere, bedre og mere holdbart, når parterne har været med til at finde frem til en løsning, de begge er tilfredse med.

Når man finder ind til kernen i det, der ligger bag ved en strid, er det ikke altid, at en dom er det mest tilfredsstillende for parterne.

Hvis konflikter kan løses direkte mellem parterne uden at gennemføre en retssag, kan det være en fordel for alle. En retssag handler om, hvem der har ret, og hvem der kan bevise sin ret.Ved retsmægling bliver hele forløbet tilpasset parternes individuelle behov, og her handler det om at finde ud af, hvorfor parterne er uenige, og hvordan de bedst kommer videre.

Det gør det lettere for parterne at fortsætte et eventuelt samarbejde efter mæglingen, og det giver mulighed for en mere varig løsning. Ofte kan en retsmægling tilbydes meget hurtigt, og den er typisk mindre tidskrævende og dermed også billigere end en retssag.

Til forskel fra en retssag eller traditionel forligsmægling ved domstolene har parterne i en retsmægling både indflydelse på processen og resultatet.

Hvordan foregår retsmægling?
Retsmægling er samtaler mellem mægleren og parterne. Samtalerne kan foregå i et mæglingslokale ved retten. Hvis mægleren er advokat, kan møderne for eksempel foregå på hans eller hendes kontor, i rettens lokaler, eller et andet sted ifølge aftale. Der kan afholdes et eller flere mæglingsmøder afhængig af behovet.

Retsmægleren planlægger sammen med parterne retsmæglingens forløb. Man kan for eksempel aftale, om retsmægleren skal have mulighed for at holde møder med parterne hver for sig, hvilke oplysninger mægleren kan give videre til den anden part, og i hvilket omfang parternes advokater skal deltage i retsmæglingen.

Retsmægling er fortroligt, med mindre parterne aftaler andet.

Hvad ender det med?
Retsmæglingen slutter, når parterne når frem til en løsning på konflikten, eller når retsmægleren eller en af parterne ønsker det.

Hvis parterne bliver enige om en løsning på konflikten, indgår de en aftale. Parterne kan vælge at drøfte løsningsforslaget med deres advokater eller andre rådgivere, inden de beslutter sig for, om de vil indgå en aftale.

Hvis retsmæglingen ikke resulterer i en aftale, fortsætter sagen ved retten som en almindelig retssag.

Hvem kan bruge retsmægling?
Retsmægling kan i princippet bruges i alle typer sager, bortset fra straffesager. En sag kan være velegnet til retsmægling, uanset om den drejer sig om private forhold eller erhvervsforhold. Det er en betingelse, at sagen er anlagt ved retten, og at retten synes, at sagen egner sig til retsmægling.

Desuden skal begge parter være enige om at prøve retsmægling.

Hvad koster det?
Retsmæglerens bistand er gratis, men der skal som udgangspunkt betales retsafgift. Hvis man vælger at tage en advokat med, skal man også som udgangspunkt betale hans/hendes salær.  Retsmægling er dog ofte mindre tidskrævende og dermed også billigere  end en almindelig retssag.

Vil du vide mere?

Kontakt din lokale ret, hvis du gerne vil vide mere om retsmægling.

Hvis du er part i en retssag og overvejer retsmægling, kan du få rådgivning hos en advokat eller på et retshjælpskontor.

Til top Sidst opdateret: 15-09-2016 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorEmail: Se alle adresser her