Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Fri proces 

Hvis du opfylder visse betingelser, kan du få fri proces. Fri proces betyder, at statskassen betaler retsafgiften og salæret til din advokat. Hvis du taber sagen, betaler statskassen også sagsomkostningerne til modparten.

Du kan søge om fri proces hos Civilstyrelsen eller hos retten. Det afhænger af, hvilken type sag det drejer sig om.

I de fleste typer sager skal du ansøge om fri proces hos Civilstyrelsen.

I følgende sager skal du sende ansøgningen til retten:

 • Sager, hvor Forbrugerombudsmanden eller retten har meddelt et påbud efter markedsføringsloven, og hvor du som forbruger i kraft af påbuddet har krav på tilbagebetaling af et pengebeløb.
 • Fogedsager, hvis fogedretten skønner, du har behov for advokatbistand.
 • Sager om hel eller delvis frakendelse af retten til at udøve advokatvirksomhed.
 • Sager om forbud og påbud.
 • Sager om ægteskab og forældreansvar
  Undtagelse: Hvis du ønsker at få fri proces i en sag, hvor du klager over en afgørelse truffet af Familieretshuset, skal du søge om fri proces hos Civilstyrelsen. Det samme gælder, hvis du ønsker at få forældremyndighed over et barn eller ønsker at få ændret en aftale eller afgørelse om barnets bopæl.
 • Sager om ægtefælleskifte, hvis sagen overgives til en bobehandler.
   Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler for, hvad fri proces dækker i disse sager. Du kan se, hvad fri proces dækker i retsplejelovens § 331, stk. 1, nr. 5
 • Sager, hvor du har fået helt eller delvist medhold i
  • Advokatnævnet
  • et huslejenævn eller et beboerklagenævn
  • et centralt statsligt klagenævn (med undtagelse af Forbrugerklagenævnet)
  • et privat klage- eller ankenævn godkendt af økonomi- og erhvervsministeren – læs mere her.
 • Appelsager, hvor du har fået helt eller delvis medhold i retten, og sagen er appelleret af modparten. Hvis du havde fri proces i den tidligere sag, skal du ikke søge igen.

Ansøgningen skal indleveres på domstolenes sagsportal minretssag.dk til den ret, som skal behandle sagen. Din sag skal anlægges ved den ret, hvor sagens modpart har adresse. Læs mere her.

Hvis retten giver afslag på fri proces, har du mulighed for at kære afslaget til en højere ret.

I alle andre typer civile sager skal du sende ansøgningen til Civilstyrelsen. Du kan få mere vejledning om fri proces på civilstyrelsen.dk.

Betingelser for at få fri proces

Har du en retshjælpsforsikring?
Har du en retshjælpsforsikring, der dækker omkostningerne ved sagen, kan du ikke få fri proces. Inden du søger om fri proces, skal du undersøge, om din forsikring dækker. Kontakt dit forsikringsselskab eller læs mere om retshjælpsforsikringer på www.forsikringsoplysningsningen.dk.

Økonomiske betingelser for fri proces
Din årlige indkomst skal være under et vist beløb. Medmindre der er sket en væsentlige ændring i din indkomst, er det din årsindtægt for forrige år, der er afgørende.

Beløbsgrænserne pr. 1. januar 2018 er følgende:

 Enlige ansøgere 322.000 kr. 
 Ansøgere i ægteskab eller andet samlivsforhold 409.000 kr. 
 Forhøjelse for hvert barn  56.000 kr.

Læs mere om betingelserne for at få fri proces på Civilstyrelsens hjemmeside her.  

Til top Sidst opdateret: 05-04-2019 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her