Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Klager 

Som hovedregel kan du klage over (appellere) afgørelser, der er truffet af en byret. Det gælder for både civile sager, straffesager, skiftesager, fogedsager samt tinglysningssager.

Hvis den afgørelse, du ønsker at klage over, er en kendelse, er appelformen kære. Hvis den afgørelse, du ønsker at klage over, er en dom, er appelformen anke.

Klage over rettens dommere kan ikke gøres gældende ved anke eller kære. Der er særlige regler for klage over dommere.

Til top Sidst opdateret: 16-04-2008 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorEmail: post@domstolsstyrelsen.dk