Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Betingelser for varetægtsfængsling 

 

Hvornår kan en person blive varetægtsfængslet?
Der skal være en begrundet mistanke om, at den pågældende har begået en lovovertrædelse, som kan give fængsel i 1 år og 6 måneder eller mere.

Det kan for eksempel være drab, røveri, voldtægt, vold, tyveri, bedrageri, underslæb eller narkotikaforbrydelser.

Det er afgørende, om lovovertrædelsens strafferamme giver mulighed for fængsel i op til 1 år og 6 måneder – ikke hvor lang en frihedsstraf der faktisk kan forventes. Hvis dommeren allerede under grundlovsforhøret vurderer, at straffen bliver bøde eller mindre end 30 dages fængsel, skal dommeren løslade den pågældende.

Desuden skal mindst en af de følgende tre betingelser være opfyldt:

  • Der er risiko for, at den sigtede vil forsøge at stikke af, så den sigtede ikke kan blive retsforfulgt og senere straffet. Dommeren skal konkret bedømme, om der er risiko for flugt. Det er ikke nok, at sigtelsen vedrører en alvorlig lovovertrædelse.
  • Der er risiko for, at den sigtede begår nye lovovertrædelser. Dommeren skal konkret bedømme, om der er risiko for, at den sigtede vil begå nye lovovertrædelser, hvis den sigtede bliver løsladt. Har den sigtede for eksempel tidligere begået mange lovovertrædelser og nu igen bliver sigtet for lignende lovovertrædelser, kan dommeren varetægtsfængsle den sigtede for at undgå nye lovovertrædelser.
  • Der er risiko for, at den sigtede vil vanskeliggøre efterforskningen. Dommeren skal konkret vurdere, om der er risiko for, at den sigtede for eksempel vil afstemme sin forklaring med medskyldige, påvirke vidner, eller ødelægge bevismateriale, hvis sigtede er på fri fod under straffesagens behandling.
Retshåndhævelsesarrest
Derudover kan dommeren varetægtsfængsle en person, hvis der er særlig bestyrket mistanke om, at han/hun har begået en alvorlig lovovertrædelse, der er så grov, at hensynet til retshåndhævelsen kræver, at den pågældende ikke er på fri fod.

Det kan være forbrydelser, der kan give mere end seks års fængsel, for eksempel drab, grov vold, voldtægt, røveri eller grovere narkotikakriminalitet.

Det kan også være enkelte nærmere bestemte forbrydelser - herunder vold eller trusler mod vidner - hvis dommeren konkret vurderer, at den sigtede vil få en straf på mindst 60 dages fængsel. 
Til top Sidst opdateret: 27-12-2006 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her