Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Inkassosager 


Privat gæld
Hvis du skylder penge, som du ikke har betalt til tiden, kan kreditor forlange, at du bliver indkaldt til at møde i fogedretten. 
 
Kreditors krav skal dog være fastslået på en af følgende måder:

  • Du er blevet dømt til at betale beløbet
  • Du har indgået et forlig i retten om det
  • Du har underskrevet et gældsbrev, frivilligt forlig eller pantebrev
  • Du har udstedt en check eller veksel

Betalingspåkrav
Hvis kreditor mener, at du skylder penge, og kreditor ikke forventer, at du protesterer mod kravet, kan han fremsende et betalingspåkrav til fogedretten. Fogedretten vil videresende det til dig og give dig en frist på 14 dage til at protestere mod kravet.

Offentlig gæld
Skylder du penge til det offentlige, for eksempel vægtafgift, kan du også risikere, at sagen bliver sendt i fogedretten.

Indkaldelse til fogedretten
Indkaldelse til fogedretten sker normalt ved, at retten sender en stævningsmand ud til din bopæl for personligt at overrække dig indkaldelsen med kopi af sagens bilag. Retten kan også vælge at sende indkaldelsen til dig med post. Retten eller en stævningsmand kan også forkynde telefonisk for dig.

Advokatbistand
Er du uenig i kreditors krav, og/eller er sagen kompliceret, kan du bede en advokat om at hjælpe dig. Du skal normalt selv betale for din advokat. Hvis du opfylder nogle særlige økonomiske betingelser, kan fogedretten dog beslutte, at det offentlige skal betale din advokat. Spørg i fogedretten, om du kan få gratis advokathjælp.

Sagens omkostninger
Du skal betale alle omkostninger i sagen, medmindre det viser sig, at kreditor ikke får ret i sagen. Vinder du, og har du haft advokathjælp, skal modparten betale omkostninger til dig.

Til top Sidst opdateret: 13-05-2014 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her