Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Forenklet inkasso 


Hvad er den forenklede inkassoproces (betalingspåkrav)?
Den forenklede inkassoproces er en enkel måde at få rettens hjælp til at opkræve gæld på. Den samlede gæld må højst være på 100.000 kr. eksklusive renter og omkostninger.

Det særlige ved den forenklede inkassoproces er, at du kun skal rette én henvendelse til fogedretten, som både tager sig af grundlaget for og gennemførelsen af et udlæg.

Du kan bruge den forenklede inkasso i nogle tilfælde i stedet for at indgive en stævning.

Hvornår kan du vælge den forenklede inkassoproces?
Du kan vælge den forenklede inkassoproces, hvis du har en klar forventning om, at skyldneren er enig i kravet, og kravet ikke overstiger 100.000 kr. eksklusive renter og omkostninger.

Hvordan gør du?
Ønsker du at starte en forenklet inkassoproces, skal du udfylde og indlevere en betalingspåkravsblanket til fogedretten. Du kan finde blanketten her.

Betalingspåkravet har samme funktion som en stævning i civile sager og skal derfor indeholde næsten de samme oplysninger. Det er for eksempel parternes navne og adresse, dit krav og informationer om, hvordan kravet er opstået.

Hvad ender sagen med?
Hvis du i blanketten for betalingspåkravet har markeret, at du ønsker det, kan fogedretten automatisk:

  • Sørge for, at betalingspåkravet får samme bindende virkning (retskraft) som en dom. Bagefter iværksætter fogedretten et udlæg mod den skyldner, som er enig i kravet. Her vil sagen normalt ende.

  • Sende sagen til civilretten, hvis skyldneren – mod forventning – er uenig i kravet. Civilretten indleder derefter en retssag på grundlag af betalingspåkravet.

Hvad koster det?
Når du indleverer betalingspåkravet til fogedretten, skal du samtidig indbetale en retsafgift. Retsafgiften afhænger af kravets størrelse, dine valg i betalingspåkravet og sagens forløb.

Du kan foretage en vejledende beregning af retsafgiften her.

Vil du vide mere?
Du kan kontakte fogedretten i din lokale byret, hvis du vil vide mere om den forenklede inkassoproces.

Til top Sidst opdateret: 01-06-2015 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her