Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Bevissikring 


For at der kan foretages en bevissikringsundersøgelse, skal det sandsynliggøres, at der er foretaget krænkelser af en immateriel rettighed, og at krænkelserne er sket i erhvervsmæssigt øjemed eller har haft et betydeligt omfang.

Bevissikringsundersøgelsen bliver som regel foretaget ved, at fogeden tager ud til det sted, hvor de påståede krænkelser har fundet sted. Her foretager fogeden en undersøgelse af stedet. Hvis fogeden finder genstande, der tyder på, at der er foregået krænkelser, kan fogedretten bestemme, at disse genstande skal beslaglægges.

For at beviserne ikke bliver skaffet af vejen, kan fogeden bestemme, at bevissikringsundersøgelsen skal foretages uden på forhånd at underrette den person, som påstås at have foretaget krænkelserne.
 
Den, der anmoder om en bevissikring, skal anlægge sag ved civilretten inden 4 uger efter, at fogedretten har afsluttet undersøgelsen.

Fogedrettens afgørelse om bevissikring kan kæres til landsretten. Landsretten kan dog ikke tage stilling til de spørgsmål, som skal behandles under den civile sag.
Til top Sidst opdateret: 04-10-2012 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her