Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Arrest 


Du har mulighed for at anmode fogedretten om at foretage arrest for krav, som du ikke kan få foretaget udlæg for.
 
Du skal som hovedregel sende din anmodning til fogedretten i den retskreds, hvor den person eller virksomhed arresten skal rettes imod, har adresse.

Arrest kan kun foretages,

  • hvis det bliver sandsynliggjort, at der er et krav, og
  • hvis det må antages, at muligheden for senere at få dækning for kravet bliver væsentligt forringet, hvis ikke der foretages arrest.
Når der er foretaget arrest i en genstand, må ejeren ikke sælge den.

Hvis fogedretten foretager arrest, skal den, der har anmodet om arresten, anlægge sag ved civilretten inden 1 uge.

Du kan klage til landsretten over fogedrettens afgørelse.
Til top Sidst opdateret: 06-02-2007 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her