Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Bistand til opretholdelse af forbud og påbud  

 

Hvis en person eller virksomhed overtræder et forbud eller påbud, som er meddelt af civilretten, kan du anmode fogedretten om hjælp til at opretholde forbuddet eller påbuddet.

Fogedretten kan eksempelvis hindre, at et forbud bliver overtrådt, sikre at et påbud bliver efterkommet eller tilintetgøre, hvad der er foretaget i strid med forbuddet eller påbuddet. Fogedretten kan også under visse betingelser beslagægge genstande, som anvendes eller har været anvendt ved overtrædelse af forbuddet eller påbuddet.

Du skal som hovedregel sende din anmodning om bistand eller beslaglæggelse til fogedretten i den retskreds, hvor din modpart har adresse eller til fogedretten ved den byret, der har meddelt forbuddet eller påbuddet.

Hvis du vil anmode om beslaglæggelse, og der allerede er en sag i gang om meddelelse af midlertidigt forbud og påbud ved civilretten eller Sø- og Handelsretten, skal du sende anmodningen til denne ret, som samtidig træffer afgørelse om beslaglæggelse. Retten kan dog henvise spørgsmålet om beslaglæggelse til fogedretten.

Hvis du er uenig i fogedrettens afgørelse om bistand, herunder beslaglæggelse, kan du kære den til landsretten. Det vil sige, at landsretten efterfølgende behandler sagen og træffer en ny afgørelse.

 

Til top Sidst opdateret: 01-07-2013 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her