Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Værgemål 

Børn og unge under 18 år er normalt under værgemål.

Hvornår kan en voksen komme under værgemål?
Der kan beskikkes en værge, hvis den voksne ikke kan klare sine økonomiske eller personlige forhold på grund af for eksempel sygdom eller alderdom.

Hvad omfatter et værgemål?
Et værgemål kan både vedrøre personlige og økonomiske forhold. Værgemålet må ikke være mere omfattende end nødvendigt. Den, der kommer under værgemål, får en værge.

Det kan være nødvendigt at udvide værgemålet ved at fratage personen den retlige handleevne Det kan ske, hvis en person for eksempel på grund af sindssygdom udsætter sin økonomi for fare, eller hvis der er risiko for, at personen kan blive udnyttet.

Hvordan bliver sager om værgemål behandlet?
Sager om værgemål starter normalt ved Familieretshuset.
Sagen skal behandles ved retten, hvis den voksne protesterer mod et værgemål, eller hvis der er uenighed i den nærmeste familie om værgemålet. Sagen skal også behandles ved retten, hvis der er spørgsmål om, at den voksne skal fratages den retlige handleevne.

Genbehandling
Hvis et værgemål ikke længere passer til situationen, kan det ophæves eller ændres ved at rejse en ny sag, enten ved Familieretshuset eller ved retten.

Til top Sidst opdateret: 01-04-2019 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her