Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Tvangsindlæggelse 

Sygehusmyndigheden skal efter anmodning fra patienten eller patientrådgiveren indbringe klager over blandt andet tvangsindlæggelse for det psykiatriske patientklagenævn ved Familieretshuset.

Patientklagenævnets afgørelser om blandt andet tvangsindlæggelse skal af nævnet indbringes for retten, hvis patienten eller patientrådgiveren anmoder om det. Indbringelse for retten sker efter reglerne i retsplejelovens kapitel 43 a.

Retten beskikker en advokat for den, der er tvangsindlagt, hvis han ikke selv har antaget en advokat. Retten indkalder til møde og beslutter, om der skal ske afhøring af parter og vidner og om der skal indhentes udtalelser fra sagkyndige. Herefter træffer retten afgørelse om, hvorvidt indgrebet har været lovligt.

Til top Sidst opdateret: 01-04-2019 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her